logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / งูสวัด

อาการ : งูสวัด

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนงูสวัด (Zoster Vaccine)

วัคซีนงูสวัดมีข้อบ่งใช้ดังต่อไปนี้เช่น ใช้เพื่อป้องกันโรคงูสวัด, ใช้เพื่อป้องกันภาวะปวดเรื้อรังที่รอยโรคเมื่อผื่นงูสวัดหายไป (Postherpetic neuralgia)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แฟมไซโคลเวียร์ (Famciclovir)

ยาแฟมไซโคลเวียร์(Famciclovir) เป็นยาที่ใช้ต่อต้านเชื้อไวรัส (ยาต้านไวรัส)ที่เป็นสาเหตุของโรคเริม (Herpes simplex) และโรคงูสวัด(Herpes zoster)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

วาลาไซโคลเวียร์ (Valacyclovir)

ยาวาลาไซโคลเวียร์(Valacyclovir หรือ Valaciclovir) เป็นยาที่ใช้ต่อต้านเชื้อไวรัส(ยาต้านไวรัส)ที่เป็นสาเหตุของโรคเริม (Herpes simplex) และโรคงูสวัด