logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คัน

อาการ : คัน

โดย รศ.พญ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease)

การที่จะทราบว่ามีโรคไตเรื้อรังหรือไม่และอยู่ในระยะใด สามารถทำได้โดยการตรวจ วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะเพื่อดูปริมาณโปรตีนและการมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

เหา และ โลน (Pediculosis)

เหา หรือ Louse (Lice คือ เหาตัวเดียว) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นปรสิต (Parasite) ต้องอาศัยบนร่างกายคน หรือสัตว์ และดำรงชีวิตโดยการดูดเลือดเป็นอาหาร

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คัน (Itching)

คัน (Itching หรือ Pruritus) คือ อาการที่เกิดจากผิวหนังระคายเคืองจนรู้สึกอยากหรือต้องเกา ซึ่งอาการคันอาจเกิดเพียงจุดเดียวของผิวหนังหรือทั้งตัวทั้งนี้ขึ้น

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

ผิวแห้ง (Dry skin)

การดูแลตนเองเมื่อมีผิวแห้ง ได้แก่ หลีกเลี่ยงอากาศแห้งและเย็นจัด ไม่อาบน้ำนาน ไม่แช่น้ำนาน ฟอกสบู่เฉพาะบริเวณที่จำเป็นเช่น รักแร้ ขาหนีบ ลำตัว

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม

ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine drug)

ยาแก้แพ้ หรือ ยาแอนติฮิสตามีน เป็นกลุ่มยาที่มีโครงสร้างคล้ายสารฮิสตามีน (Histamine) ที่เมื่อรับประทานยาเข้าไปแล้ว ยาจะเข้าไปจับกับตัวจับ/ตัวรับของสารฮิสตามีน