logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความจำเสื่อม

อาการ : ความจำเสื่อม

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ถูกบรรยายไว้ครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ Alois Alzheimer

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมองฝ่อ (Cerebral Atrophy)

หลังจากอายุ 25 ปี เนื้อสมอง ขนาดสมองจะค่อยๆลดลง หรือ ที่เราเรียกว่าสมองฝ่อ แต่ยังสามารถมีการเรียนรู้และพัฒนาการให้ดีได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดการพัฒนา

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดต่อระบบประสาท (Chemotherapy effects on central nervous system)

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัด ควรหมั่นสังเกตว่า ตนเองมีความผิดปกติของระบบประสาทเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพบควรรีบแจ้งให้แพทย์ พยาบาล ให้ทราบ เพื่อการรักษา

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะสมองเสื่อมเหตุสมองขาดเลือด (Vascular dementia)

ผู้ป่วยควรปรับตัวยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความร่วมมือในการรักษากับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแล ญาติและครอบครัว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โดนีพีซิล (Donepezil)

ยาโดนีพีซิลมีสรรพคุณใช้รักษาโรคสมองเสื่อมที่มีอาการอัลไซเมอร์ร่วมด้วย ผู้ได้รับยาเกินขนาดอาจพบอาการน้ำลายมาก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หายใจติดขัด