logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ข้อเท้าพลิก

อาการ : ข้อเท้าพลิก

โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล

ข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

ดูแลตนเองในเบื้องต้นเมื่อมีข้อเท้าพลิกหรือข้อเท้าแพลง เช่นเดียวกับการดูแลเบื้อง ต้นของการบาดเจ็บของ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ประเภทฟกช้ำ พลิก แพลง