logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาบวมหลังนั่งนานๆ

อาการ : ขาบวมหลังนั่งนานๆ

โดย นพ.มานพ จิตต์จรัส

กลุ่มอาการ Economic class (Economic Class Syndrome)

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำใหญ่ที่อยู่ในส่วนลึกของร่างกาย มักเกิดกับหลอดเลือดดำที่บริเวณน่อง และต้นขา