logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดวิตามินบี2

อาการ : ขาดวิตามินบี2

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไรโบฟลาวิน หรือวิตามิน บี2 (Riboflavin or Vitamin B2)

ยาไรโบฟลาวินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน, ใช้บำ บัดรักษาอาการขาดไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2) ควรบริโภคอาหารต่างๆที่ถูกหลักโภชนาการ