logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนในอัณฑะ

อาการ : ก้อนในอัณฑะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งอัณฑะ (Testicular cancer)

จะไม่มีการตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้ออัณฑะก่อนผ่าตัดรักษา เพราะการตัดชิ้นเนื้อจะต้อง ผ่านถุงอัณฑะซึ่งจะส่งผลให้โรคมะเร็งลุกลามเข้าถุงอัณฑะได้ ซึ่งถ้าก้อนเนื้อนั้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele)

หลอดเลือดดำอัณฑะขอด คือ ก้อนที่เกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดดำในอัณฑะ ที่อยู่ตามแนวความยาวของหลอดนำอสุจิ หรือหลอดอสุจิ (Spermatic cord)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ถุงน้ำอัณฑะ ภาวะน้ำขังเฉพาะที่รอบอัณฑะ (Hydrocele testis)

ถุงน้ำอัณฑะ หรือ ภาวะน้ำขังเฉพาะที่รอบอัณฑะ คือ ภาวะที่มีของเหลวขังอยู่ในช่องที่ล้อมรอบอัณฑะ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยภาวะหนึ่ง พบได้ในทุกอายุ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ก้อนที่อัณฑะ ก้อนในถุงอัณฑะ (Testicular mass หรือ Scrotal mass)

ก้อนที่คลำได้ที่อัณฑะ หรือในถุงอัณฑะ ข้างไหนก็ได้ อาจเพียงข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้ มีสาเหตุได้มากมาย