logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนในตับ

อาการ : ก้อนในตับ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ก้อนในตับ (Liver mass)

ก้อนในตับ(Liver mass หรือ Hepatic mass) คือ ก้อน หรือก้อนเนื้อที่เกิดในตับ โดยทั่วไป ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภาพตับทางรังสีวิทยา