logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนใต้ผิวหนัง

อาการ : ก้อนใต้ผิวหนัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เนื้องอกไขมัน ก้อนเนื้อไขมัน (Lipoma)

เมื่อคลำได้ก้อนเนื้อผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่า เป็นก้อนเนื้ออะไร ส่วนหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นก้อนไขมัน ควรพบแพทย์เสมอ