logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนที่อัณฑะ

อาการ : ก้อนที่อัณฑะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หลอดน้ำอสุจิโป่ง (Spermatocele)

หลอดน้ำอสุจิโป่ง คือ ถุงโป่งพองที่เกิดขึ้นที่ส่วนหัวของถุงเก็บตัวอสุจิที่อยู่ติดกับอัณฑะ (Epididymis) โดยภายในถุงจะมีของเหลวและส่วนของตัวอสุจิ