logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การเหยียด งอ นิ้วมือ ผิดปกติ

อาการ : การเหยียด งอ นิ้วมือ ผิดปกติ

โดย กภ.ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

นิ้วล็อค : กายภาพบำบัด (Physical Therapy for Trigger finger)

ภาวะนิ้วล็อค(Trigger finger) คือ ภาวะที่เอ็นกล้ามเนื้อและปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอนิ้วมืออักเสบ อาจเป็นเพียงนิ้วใดนิ้วหนึ่ง หรือเกิดขึ้นหลายนิ้วได้