logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาการ : กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โปลิโอ (Poliomyelitis)

ผู้ที่จะรับวัคซีน หากในบ้านมีคนเจ็บป่วย หรือมีบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบก พร่อง หรือมีเด็กทารกที่ยังได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบอยู่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness) เป็นอาการไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการเกิดจาก กล้ามเนื้อทำงานไม่ได้ตามปกติ อ่อนแรงลงกว่าเดิมเช่น หยิบจับของแล้วหลุด

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus infection)

โดยปกติแล้ว เชื้อจะไม่ติดต่อจากคนสู่คน โดยยุงที่กัดดูดเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แล้วมากัดคนปกติ คนปกติก็จะไม่ติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (Myasthenia gravis หรือ MG)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (Myasthenia gravis หรือเรียกย่อว่า MG) โดยคำว่า Myasthenia มาจากภาษากรีก แปลว่า กล้ามเนื้อ Gravis มาจากภาษาลาติน แปลว่า เลวร้าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease)

โดยทั่วไปโรคกล้ามเนื้อไม่รุนแรงถึงทำให้เสียชีวิต แต่มีผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลถึงการดำรงชีวิตประจำวันจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง