กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)

บทความที่เกี่ยวข้อง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness) เป็นอาการไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการเกิดจาก กล้ามเนื้อทำงานไม่ได้ตามปกติ อ่อนแรงลงกว่าเดิมเช่น หยิบจับของแล้วหลุด หรือจนถึงไม่สามารถใช้งานกล้ามเนื้อได้เลยคือกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอาการที่มีสาเหตุเกิดได้จากโรคของหลากหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยเช่น

 • สมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง)
 • ไขสันหลัง (เช่น ไขสันหลังอักเสบ หรือมีอุบัติเหตุต่อไขสันหลัง )
 • เส้นประสาท (เช่น เส้นประสาทอักเสบ/โรคเส้นประสาท)
 • โรคของต่อมไร้ท่อ (เช่นโรคเบาหวาน และโรคต่อมหมวกไตทำงานเกินปกติ)
 • โรคของตัวกล้ามเนื้อเอง (เช่น โรคกล้ามเนื้อฟ่อลีบ) โรคของกระดูกและข้อ (เช่น โรคคาร์ปาล /Carpal tunnel syndrome)
 • โรคออโตอิมมูน
 • การได้รับสารพิษบางชนิด (เช่น สารโบทอก/Botulism หรือพิษจากโลหะหนักบางชนิดเช่น ตะกั่ว)
 • ร่างกายขาดสมดุลของเกลือแร่ (เช่น ขาดโพแทสเซียม/Potassium)
 • การขาดวิตามินต่างๆ (เช่น วิตามิน ดี)
 • ผลข้างเคียงจากได้รับวิตามินเสริมอาหารบางชนิดในปริมาณสูงต่อเนื่อง (เช่น วิตามิน อี)
 • และโรคของต่อมไทมัส (เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี/Myasthenia gravis หรือย่อว่า MG)

ดังนั้น เมื่อมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงควรพบแพทย์เสมอเพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมตามแต่ละสาเหตุ

บรรณานุกรม

1. Muscle weakness http://en.wikipedia.org/wiki/Muscle_weakness [2015,April4]
2. Weakness http://en.wikipedia.org/wiki/Weakness[2015,April4]

Updated 2015, April 4