logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กลูเตน

อาการ : กลูเตน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคซีลิแอก (Celiac disease)

โรคซีลิแอก(Celiac disease)คือ โรคภูมิต้านตนเองของลำไส้เล็กโดยเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของลำไส้เล็ก