logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กระดูกนิ่มหักง่าย

อาการ : กระดูกนิ่มหักง่าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระดูกน่วม โรคกระดูกอ่อน (Osteomalacia)

โรคกระดูกน่วมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกโก่งผิดรูปโดยเฉพาะกระดูกขา และเกิดกระดูกหักได้ง่าย ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันโรคกระดูกน่วมได้โดยตากแดดให้ร่างกายได้รับแสงแดดอ่อนๆทุกวันเช่น ในช่วงเช้าๆหรือในตอนเย็นๆโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดประมาณวันละ 15 นาที ซึ่งการได้รับแสงแดดระดับนี้ยังไม่มีรายงานเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง