แคมิสตัด เจล (Kamistad Gel)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ:คือยาอะไร?

ยาแคมิสตัด เจล (Kamistad gel) คือ ยาทาเฉพาะที่ ที่ใช้ระงับอาการเจ็บปวดและการอักเสบในช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ, กระพุ้งแก้มในช่องปากอักเสบ, รวมถึงแผลร้อนในในช่องปากและที่ริมฝีปาก

ยาแคมิสตัด เจล ประกอบไปด้วยยาชาเฉพาะที่ ‘ลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine hydrochloride), กับสารสกัดของดอกคาโมมายล์ (Camomile) เป็นส่วนประกอบหลัก

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดให้ยานี้อยู่ในประเภทยาใช้ภายนอกชนิดยาอันตราย ปัจจุบันอาจหาซื้อจากร้านขายยาได้ยากขึ้น โดยมีสาเหตุจากกลไกทางการตลาด ภาวะคู่แข่ง ยาอื่นที่เป็นทางเลือกมากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้ยานี้หรือไม่ ควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือขอคำปรึกษาจากเภสัชกรประจำร้านขายยา

แคมิสตัด เจลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) รักษาโรคอะไร?

แคมิสตัดเจล

ยาแคมิสตัด เจลมีสรรพคุณรักษาโรค/ข้อบ่งใช้:

 • บรรเทาอาการเจ็บปวด และการอักเสบภายในช่องปาก เช่น แผลร้อนใน แผลจากยาเคมีบำบัด แผลจากรังสีรักษา-ฉายรังสี-ใส่แร่บริเวณช่องปาก
 • บรรเทาอาการปวดในช่องปากอันมีสาเหตุจากการถูกกดทับด้วยฟันปลอม

แคมิสตัด เจลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแคมิสตัด เจลคือ ตัวยาชาลิโดเคนฯมีฤทธิ์ลดอาการเจ็บปวดของบาดแผลในช่องปาก ส่วนสารสกัดคาโมมายล์มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและระงับการอักเสบ ซึ่งด้วยกลไกการออกฤทธิ์ของยาทั้ง 2 ตัว ทำให้คามิสตัด เจลมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

แคมิสตัด เจลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแคมิสตัด เจล มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเจล บรรจุหลอด 10 และ 20 กรัม

แคมิสตัด เจลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแคมิสตัด เจล มีขนาดการบริหารยา/วิธีใช้ยา เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็ก (นิยามคำว่าเด็ก) อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป: ทาเจลขนาด 0.5 เซนติเมตร วันละ 3 ครั้ง ค่อยๆทาบริเวณที่ปวดและอักเสบอย่างเบาบาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์โดยพิจารณาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแคมิสตัด เจล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร เช่น

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ทายาแล้ว/ใช้ยา คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/ หายใจลำบาก/หอบเหนื่อย
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่ เพราะยาแคมิสตัด เจลอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ใช้อยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรกและเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาแคมิสตัด เจล สามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในเวลาถัดไป ให้ทายาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการทายาเป็น 2 เท่า

แคมิสตัด เจลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผล/ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ของยาแคมิสตัด เจล เช่น

ก. ผลข้างเคียงของตัวยาลิโดเคน: ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยาแคมิสตัด เจล เช่น

 • คลื่นไส้
 • วิงเวียน
 • ง่วงนอน
 • *ผลข้างเคียงของลิโดเคนในบางคนที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น
  • หัวใจเต้นช้า
  • ง่วงนอนมาก
  • หงุดหงิด
  • สับสน
  • ชัก
  • เป็นลม
  • ตาพร่า

ข. ส่วนผลข้างเคียงจากตัวยาคาโมมายล์: ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน

มีข้อควรระวังการใช้แคมิสตัด เจลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แคมิสตัด เจล เช่น

 • ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้, แพ้สารคาโมมายล์, และ/หรือแพ้ยาลิโดเคน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยานี้
 • ยังไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์ และในสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ดังนั้นการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • หลังการใช้ยานี้ หากอาการในช่องปากยังไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ให้หยุดการใช้ยา แล้วรีบมาพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแคมิสตัส เจลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แคมิสตัด เจล มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากแคมิสตัดเจล เป็นยาใช้เฉพาะที่ จึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนถึงปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น แต่การใช้ยาที่มีส่วนประกอบของลิโดเคนทุกชนิด (รวมถึงยาแคมิสตัด เจลด้วย) อาจทำให้เม็ดเลือดแดงลดความสามารถในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการสัมผัสยาลิโดเคน

นอกจากนี้ อาจเกิดความเสี่ยงของการใช้ยานี้ ร่วมกับผู้ป่วยภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี, ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง/ โรคซีด, โดยอาจพบอาการ เช่น

 • ผิวหนังและปากซีด
 • คลื่นไส้
 • ปวดหัว

ควรเก็บรักษาแคมิสตัด เจลอย่างไร?

สามารถเก็บยาแคมิสตัด เจล เช่น

 • สามารถเก็บยาได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

แคมิสตัด เจลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแคมิสตัด เจล มียาชื่อการค้า มีบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Kamistad Gel (แคมิสตัด เจล) Stada

บรรณานุกรม

 1. https://www.mims.com/thailand/drug/info/kamistad%20gel%20n [2021,July24]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Chamomile#Medical_use_and_pharmacology [2021,July24]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lidocaine#History [2021,July24]
 4. http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99/#article102 [2021,July24]
 5. https://www.meduweb.com/kamistad-gel/ [2021,July24]