Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาชา  

บทนำ

ยาลิโดเคน(Lidocaine หรือ Lidocaine hydrochloride หรือ Lidocaine HCl) หรือในชื่ออื่นคือ ไซโลเคน(Xylocaine) หรือ ลิกโนเคน(Lignocaine) ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาท กรณีที่นำมาผสมกับยาAdrenalineในปริมาณเล็กน้อยจะใช้เป็นยาชาและช่วยห้ามเลือด ยาชนิดนี้ยังใช้บำบัดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อีกด้วย มีการค้นตัวยาลิโดเคนพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้เป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลควรมีสำรองจ่ายเพื่อให้บริการกับผู้ป่วย ด้วยประสิทธิภาพและเป็นยาที่มีราคาไม่แพงทำให้ยาลิโดเคนเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาลิโดเคนมีทั้ง ยาฉีด ยาสเปรย์ ยาทาในช่องปาก ยาหยอดหู ยาหยอดตา ยาหล่อลื่นเพื่อช่วยสอดสายสวนปัสสาวะ ซึ่งมีการใช้ทั้ง ในลักษณะของยาเดี่ยวและของสูตรตำรับแบบผสม

ยาลิโดเคนมีข้อควรระวัง ที่ควรให้ความสำคัญและเรียนรู้อยู่หลายประการ เช่น การฉีดยาเข้าบริเวณ ศีรษะ ลำคอ ฟัน ปมประสาท จะต้องเป็นไปโดยคำสั่งแพทย์เท่านั้น

*หากผู้ป่วยได้รับยาลิโดเคนเกินขนาด สามารถก่อให้เกิดพิษ(ผลข้างเคียงรุนแรง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ อาทิ เกิดความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง ทำให้รู้สึกสับสน มีอาการชัก กดการหายใจ หัวใจเต้นช้า อาจทำให้หัวใจหยุดเต้น มีอาการโคม่า และเสียชีวิตในที่สุด

ระหว่างที่ได้รับยาลิโดเคน แพทย์อาจสอบถามถึงความรู้สึกของผู้ป่วยว่า มีอาการชาหรือยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการใช้ยานี้ ในประเทศไทยลิโดเคนถูกกำหนดให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งมีใช้ตาสถานพยาบาลทั่วไปและมีหลายชื่อการค้า

ลิโดเคนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ลิโดเคน

ยาลิโดเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ลิโดเคนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลิโดเคนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะปิดกั้นการส่งกระแสประสาทในบริเวณที่ได้รับยา ทำให้ความรู้สึกต่างๆถูกจำกัด มีอาการชาเกิดขึ้น และลดอาการเจ็บปวด

สำหรับการบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และ/หรือหัวใจเต้นเร็ว กลไกการออกฤทธิ์จะโดยตัวยาจะทำให้ความไวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ส่งผลให้หัวใจลดแรงบีบตัวแล้วกลับมาเต้นเป็นปกติ การใช้ลิโดเคนในลักษณะนี้จะต้องมีการควบคุมคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และจังหวะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติเสมอ

ลิโดเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลิโดเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ลิโดเคนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้ยาลิโดเคน ในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ หรือในเอกสารกำกับยา ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาวิธีและขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมจากแพทย์หรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลิโดเคน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ลิโดเคนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลิโดเคนมีหลายรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กรณีใช้ยาลิโดเคน ฉีดเข้าร่างกายจะมีความเสี่ยง ต่อการเกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ได้หลายประการดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ลิโดเคนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลิโดเคน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาลิโดเคนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ลิโดเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลิโดเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาลิโดเคนอย่างไร?

สามารถเก็บยาลิโดดเคนภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น หรือเก็บตามข้อแนะนำของเอกสารกำกับยา

 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว และ
 • ห้ามทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลองหรือในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ลิโดเคนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลิโดเคน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
EMLA (เอมลา)AstraZeneca
Kamistad Gel N (คามิสเตด เจล เอน)Stada
Lidocaine GPO (ลิโดเคน จีพีโอ)GPO
Lidocaine HCl Injection Vesco (ลิโดเคน เอชซีแอล อินเจคชั่น เวสโก)Vesco Pharma
Lidocaine Union Drug (ลิโดเคน ยูเนียน ดรัก)Union Drug
Xylocaine with adrenaline (ไซโลเคน วิท อะดรีนาลีน)AstraZeneca
Xylocaine Topical viscous (ไซโลเคน ท็อปปิคัล วิสคัส)AstraZeneca

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Chalocaine

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lidocaine [2018,Sep1]
 2. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23176en/s23176en.pdf [2018,Sep1]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/search?q=lidocaine&page=0 [2018,Sep1]
 4. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2396.pdf [2018,Sep1]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/lidocaine-index.html?filter=3&generic_only= [2018,Sep1]
 6. https://www.drugs.com/pro/lidocaine.html#s-34070-3 [2018,Sep1]
 7. http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/dis/UserFiles/File/surg/SheetDOS381/local%20anes.pdf [2018,Sep1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom