ต่อมอะดีนอยด์ (Adenoid)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ต่อมอะดีนอยด์

ต่อมอะดีนอยด์ (Adenoid หรือ Pharyngeal tonsil หรือ Nasopharyngeal tonsil) เป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่เหนือต่อมทอนซิลขึ้นไปในช่องคอด้านบน โดยอยู่ในส่วนของโพรงหลังจมูก มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ต่อมอะดีนอยด์มีหน้าที่ช่วยร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ทั้งนี้ต่อมอะดีนอยด์ปกติจะพบเฉพาะในเด็กเท่านั้น โดยจะยุบหายไปเพราะร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้อย่างเพียงพอแล้วจากเนื้อเยื่อ/อวัยวะอื่นๆเช่น ไขกระดูกและต่อมน้ำเหลืองในส่วนอื่นๆของร่างกาย โดยมักยุบหายไปในช่วงอายุประมาณ 3 - 5 ปี แต่บางคนอาจยุบหายไปในช่วงเป็นวัย รุ่น

ต่อมอะดีนอยด์สามารถเกิดโรคได้เช่นเดียวกับต่อมน้ำเหลืองทั่วไปและต่อมทอนซิล ที่พบบ่อยคือ การอักเสบ และถ้าเกิดอักเสบเรื้อรังและ/หรือไม่ยุบหายไปจะเกิดเป็นก้อนเนื้อโตขึ้น ซึ่งสามารถอุดกั้นทางเดินลมหายใจในส่วนลำคอ ก่อให้เกิดอาการนอนกรนและ/หรือโรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจได้

Updated 2015,June 27