คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต (Colored contact lens)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

เลนส์สัมผัส หรือในภาษาอังกฤษคือ คอนแทคเลนส์ (Contact lens) แต่ปัจจุบันนิยม เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จึงขอใช้คำว่า คอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์ แต่เดิมมีออกมาใช้เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติเป็นหลัก จึงทำมาเป็นแบบ ใสไร้สี ในระยะหลังมีการนำคอนแทคเลนส์มาใช้เพื่อความสวยงามของดวงตา เปลี่ยนสีตาให้เข้ากับบุคลิกหรือเสื้อผ้า เป็นที่มาของคอนแทคเลนส์สี (Colored contact lens) ล่าสุดคงได้ยินกันว่ามีคอนแทคเลนส์ทำให้ตาโต ซึ่งที่จริงคือทำให้ตาดำมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้สีช่วยนั่นเอง

คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต มีกี่ชนิด?

คอนแทคเลนส์สี-คอนแทคเลนส์ตาโต

ชนิดของคอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต อาจแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. Visibility colored contact lens: เป็นสีอ่อนๆออกสีฟ้าหรือเขียวอ่อน เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นหยิบจับคอนแทคเลนส์ได้ง่ายขึ้น แต่เดิมเมื่อไร้สี พอถอดออกจากตา แทบจะมองไม่เห็น อาจจะตกหล่นหรือหาย ยากแก่การหา หรือแม้แต่เวลาเก็บใส่ตลับ อาจวางบนขอบตลับโดยที่ไม่เห็น เมื่อปิดตลับเกิดการฉีกขาดเสียหายได้ จึงนำมาทำเป็นสีจางๆเพื่อให้ผู้ใช้เห็นเลนส์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสีจางมากจึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนสีตาดำของผู้ใช้

2. Enhanced colored contact lens: เป็นการนำเม็ดสีย้อมเข้าไปในเนื้อเลนส์ให้เข้ม กว่าเม็ดสีหนาแน่นกว่า จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนสีของตาผู้ใช้ โดยให้เม็ดสีอยู่ในเนื้อคอนแทคเลนส์ เว้นช่องตรงกลางที่ตรงกับรูม่านตา (เพื่อการมองเห็น) และขอบรอบนอกของเลนส์ไว้ ทำให้คอนแทคเลนส์ชนิดนี้เปลี่ยนสีตา แต่ไม่เปลี่ยนขนาดตาดำ กล่าวคือ คอนแทคเลนส์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าตาดำคนเราเล็กน้อย ตาดำคนเราขนาด 11 - 12 มิลลิเมตร (มม.) ขนาดคอนแทคเลนส์ประมาณ 14 - 15 มม.

3. Opaque colored contact lens: เป็นการเติมเม็ดสีที่เข้มขึ้นไปอีกให้เต็มเนื้อที่ของคอนแทคเลนส์โดยเว้นเฉพาะช่องตรงกลางที่ตรงกับรูม่านตาไว้ เนื่องจากขนาดของคอนแทคเลนส์โตกว่าตาดำ คอนแทคเลนส์ชนิดนี้จึงทำให้นอกจากเปลี่ยนสีตาแล้ว ยังทำให้ตาดำโตขึ้น จึงเป็นที่มาของคอนแทคเลนส์ตาโตนี่เอง

4. Light filtering contact lens: เป็นพัฒนาการของคอนแทคเลนส์ชนิดล่าสุด มักใช้ในกีฬาเพื่อการกรองแสงบางสีออกไป เพิ่มความชัดของวัตถุที่จะมองเช่น นักกอล์ฟ ใช้สีอำพันในคอนแทคเลนส์เพื่อตัดสีครามของท้องฟ้าไกลๆ ทำให้เห็นลูกกอล์ฟเด่น ชัดขึ้น

คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต มีข้อเสียอย่างไร?

ข้อเสียของคอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต:

ก. โดยทั่วไปเหมือนเช่นคนใช้คอนแทคเลนส์ไร้สีทั่วไป ย่อมมีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนต่างๆ เช่น

  • ภาวะตาดำขาดออกซิเจน
  • กระจกตาบวม
  • ตาแห้ง
  • ตาติดเชื้อ ฯลฯ

ข. นอกจากนี้ยังมีข้อเสียเพิ่มเติมในบางอย่าง คือ

1. ราคาแพงกว่า

2. เนื่องจากมีเม็ดสีปนในเนื้อเลนส์ ออกซิเจนซึมผ่านได้น้อยกว่าเลนส์ไร้สี อีกทั้งเม็ดสีเป็นสิ่งแปลกปลอมอาจทำให้เกิดโทษจากการแพ้ในบางคนได้ (ตาแดง คัน ระคายเคือง)

3. ด้วยเหตุที่มีเม็ดสีปนในเนื้อเลนส์ ผิวเลนส์อาจไม่เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเหตุให้เมือกโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำตาเข้าไปฝังตัว ทำให้เลนส์เสื่อมเร็วขึ้น อีกทั้งเม็ดสีที่แทรกทำให้เลนส์หนากว่าปกติ ออกซิเจนซึมผ่านไปเลี้ยงกระจกตาได้น้อยลง กระจกตาจึงขาดออกซิเจนจึงเป็นแผลได้ง่ายขึ้น

4. การดูแลรักษายากกว่าเลนส์ทั่วไป หากมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ซึ่งจะเห็นได้ง่ายในเลนส์ธรรมดา ทำให้ผู้ใช้สามารถเช็ดถูล้างออกได้ แต่ถ้าเป็นเลนส์สีเข้มอาจมองไม่เห็น ทำความสะอาดได้ไม่ดี ก่อให้เกิดตาอักเสบได้ง่ายกว่า

5. ในกระบวนการทำสี ต้องเว้นบริเวณตรงกลางเพื่อการมองเห็น อาจจะใหญ่หรือเล็กเกิน ไป เมื่อเวลากระพริบตาหรือกลอกตาไปมาจะมีการเคลื่อนที่ของคอนแทคเลนส์ไปด้วยได้ อาจทำให้บริเวณที่เป็นสีเข้มมาบังตาทำให้ตามัวลงในบางครั้งได้

ควรทำอย่างไรเมื่อต้องการใช้คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต?

ด้วยเหตุที่มีโอกาสมีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมากขึ้น หากอยากใช้คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต ควรต้องรับการตรวจตาอย่างละเอียดจากหมอตา (จักษุแพทย์) ดูความเหมาะสมเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยของดวงตาของท่านเอง

ต้องรู้จักรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามแพทย์ เจ้าหน้าที่ประกอบเลนส์ และบริษัทผู้ ผลิตเลนส์แนะนำอย่างถูกต้องเคร่งครัด และไม่ใช้เลนส์ร่วมกับผู้อื่น

นอกจากนั้น ควรต้องพบหมอตาตามนัดสม่ำเสมอ และเมื่อมีอาการผิดปกติของลูกตา และ /หรือในการมองเห็น ต้องรีบพบหมอตาโดยเร็วก่อนนัด เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่าย และอาจรุนแรง จนมีผลต่อการมองเห็นถาวรได้เมื่อปล่อยปละละเลย