Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  ตา  ระบบตา  จักษุวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เห็นภาพไม่ชัด  มองเห็นไม่ชัด 

บทนำ

โรคตา หรือ โรคของตา หรือ โรคทางตา (Eye disease หรือ Eye disorder หรือ Eye problem) คือ ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา (หลายคนเรียกว่า ดวงตา) และอาจส่งผลถึงการมองเห็นของเราได้

ตา เป็นอวัยวะอยู่บนใบหน้า เป็นอวัยวะคู่ (ซ้าย ขวา) มีหน้าที่สำคัญ คือ การมองเห็น นอกจากนั้น คือ ช่วยสมอง และหูชั้นใน (อ่านเพิ่มเติม ใน กายวิภาคและสรีรวิทยาของหู) ในการทรงตัวของร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงาม

ตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิด เช่น

โรคตา เป็นโรคพบบ่อย พบในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยผู้หญิงและผู้ชายพบโรคใกล้เคียงกัน

แพทย์เฉพาะทางที่ให้การรักษาโรคตา โดยเฉพาะโรคตาที่มีสาเหตุ และ/หรือวิธีรักษาที่ซับซ้อน คือ ‘จักษุแพทย์’ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า หมอตา

อนึ่ง องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ประชากรทั่วโลกมีปัญหาทางสายตาประมาณ 1.3 พันล้านคน ส่วนใหญ่เป็นปัญหา จากความผิดปกติทางสายตา(เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง)ที่ไม่ได้รับการแก้ไข รักษา และ จากต้อกระจก และได้ชี้ให้เห็นว่า ประมาณ 80%ของโรคทางตาเป็นโรคที่หลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งปัญหาทางการมองเห็นเหล่านี้มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โรคตามีสาเหตุจากอะไร? โรคตาที่พบได้บ่อยมีโรคอะไรบ้าง?

โรคตา

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตา อาจเกิดได้จากสาเหตุเดียว หรือมีหลายสาเหตุร่วมกัน โดยสาเหตุและโรคตาที่พบบ่อย ได้แก่

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตา?

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตา คือ

โรคตามีอาการอย่างไร?

อาการของโรคตา ที่สำคัญ คือ

 • มีความผิดปกติในการมองเห็น: เช่น เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพมัว เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นภาพแหว่งไม่เต็มภาพ เห็นภาพซ้อน เห็นภาพแคบลงกว่าเดิม เช่น มองเห็นเฉพาะภาพตรงหน้า ไม่สามารถเห็นภาพด้านข้างได้ เห็นคล้ายมีจุด หรือแผ่นดำๆลอยในตา

นอกจากนั้น อาการอื่นๆที่อาจเกิดร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เช่น

แพทย์วินิจฉัยโรคตาได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคตาได้จาก

รักษาโรคตาอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคตา คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ก. การรักษาสาเหตุ: ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นกับแต่ละสาเหตุ เช่น

ข. การรักษาประคับประคองตามอาการ: เช่น

โรคตารุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของโรคตา ขึ้นกับสาเหตุ แต่โดยทั่วไปโรคตาเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ ทั้งนี้ โรคที่รุนแรงมักเกิดจากการปล่อยโรคไว้เรื้อรังจนเนื้อเยื่อต่างๆของตา (อ่านเพิ่มเติมใน กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา) โดยเฉพาะจอตาเสียหายเกินกว่าจะฟื้นตัวได้ หรือเป็นโรคเกิดกับประสาทตา หรือโรคเนื้องอก หรือโรคมะเร็งตา

ผลข้างเคียง:

เมื่อเป็นโรคตา ผลข้างเคียงที่สำคัญ คือ

 • การสูญเสียการมองเห็น ซึ่งอาจเกิดเพียงชั่วคราว หรือถาวรตลอดไป อาจเป็นการสูญเสียการมองเห็นชนิดพอมองเห็นบ้าง หรือในลักษณะตาบอดถาวรก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ และการพบแพทย์/จักษุแพทย์ได้ทันการหรือไม่

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีความผิดปกติทางตา โดยเฉพาะในการมองเห็น ควรรีบพบจักษุแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ

ส่วนเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคตาจากแพทย์แล้ว การดูแลตนเอง เช่น

มีการตรวจคัดกรองโรคตาไหม?

สมาคมที่เกี่ยวข้องโรคตาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Ophthalmology, AOA) แนะนำให้คนปกติทั่วไป พบจักษุแพทย์เพื่อการตรวจคัดกรองโรคตาเมื่อ

 • ในคนทั่วไป:
  • ควรเริ่มตรวจคัดกรองตา ในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
  • ต่อจากนั้นให้ตรวจคัดกรองทุก 1-2 ปี หรือตามจักษุแพทย์แนะนำ
  • เมื่ออายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรพบจักษุแพทย์ตรวจตาทุก 1-2 ปี หรือตามแพทย์แนะนำ
 • ส่วนในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโรคตา ควรพบจักษุแพทย์ตั้งแต่เมื่อเริ่มทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยง

อนึ่ง: ในเด็ก

 • โดยทั่วไป ในเด็กแรกเกิดเมื่อคลอดที่โรงพยาบาล แพทย์จะตรวจตาเด็ก ซึ่งเป็นการตรวจในเบื้องต้น ซึ่งถ้าครอบครัวมีประวัติโรคทางตา แพทย์จะให้คำแนะนำ และนัดตรวจเด็ก เป็นระยะๆ
 • ในเด็กทั่วไป ที่ได้รับการตรวจสุขภาพกับแพทย์ต่อเนื่องเป็นประจำ แพทย์จะตรวจตาทั่วไปให้อยู่แล้ว ซึ่งถ้าพบความผิดปกติ แพทย์จะแนะนำให้นำเด็กพบจักษุแพทย์
 • ผู้ปกครองควรต้องคอยสังเกตการณ์มองเห็นของเด็ก ถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติ ควรรีบนำเด็กพบจักษุแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ เพราะการแก้ปัญหาต่างๆทางตาจะได้ผลดีกว่าเมื่อเริ่มรักษาแต่เนิ่นๆ
 • *อาการผิดปกติในเด็กทั่วไปที่มักเกิดจากโรคตา และผู้ปกครองควรรีบนำเด็กพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เช่น
 • อาการผิดปกติเพิ่มเติม กรณีเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนแล้ว เช่น
  • มองภาพในหนังสือไม่ชัด
  • มองภาพไกลๆไม่ชัด เช่น มองภาพจากกระดานดำไม่ชัด
  • เกิดตาเหล่/ตาเข
  • ชอบนั่งติดหน้าจอทีวี

ป้องกันโรคตาได้อย่างไร?

การป้องกันโรคตา ที่สำคัญ คือ ป้องกัน หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้วใน’หัวข้อปัจจัยเสี่ยงฯ’ ที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น

บรรณานุกรม

 1. https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/eye-exams-101 [2019,April20]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_disease [2019,April20]
 3. https://www.rnib.org.uk/eye-health/looking-after-your-eyes/smoking-and-sight-loss [2019,April20]
 4. https://aapos.org/terms/conditions/107 [2019,April20]
 5. https://kidshealth.org/en/parents/vision.html# [2019,April20]
 6. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment [2019,April20]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom