Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อรา 

บทนำ

ยาโพซาโคนาโซล (Posacanazole) เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่มไตรเอโซล (Triazole, ยากลุ่มย่อยในกลุ่มยา Azole) ในต่างประเทศแถบอเมริกาจะใช้ชื่อการค้าว่า “Noxafil” แถบประเทศแคนาดาใช้ชื่อว่า “Posanol” ซึ่งกลุ่มเชื้อราที่ตอบสนองต่อยานี้ได้ดีเช่น Candida spp./ species, Aspergillus spp., Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, และ Zygomy cetes spp.

ประโยชน์ทางคลินิกได้นำยานี้ไปรักษาการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง โพซาโคนาโซลมีรูปแบบของยาแผนปัจจุบันทั้งเป็นยาฉีด ยาเม็ด และยาน้ำแขวน ชนิดรับประทาน

ยานี้ถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 98 - 99% ตัวยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยตับอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 35 ชั่วโมง (หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 16 - 31 ชั่วโมง) เพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดและขับผ่านทิ้งไปกับอุจจาระเสียส่วนมาก (ประมาณ 77%) ส่วนที่เหลือจะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ

สำหรับประเทศไทยยาโพซาโคนาโซลจัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ประกอบในการสั่งจ่ายให้กับคนไข้ เราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ตาสถานพยาบาลใหญ่ๆ และใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อราในระยะลุกลาม อย่างไรก็ตามก่อนการใช้ยานี้นอกจากต้องคำนึงถึงประ สิทธิภาพในการรักษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงที่มีมากและอาจรุนแรงต่อผู้ป่วยบางราย ดังนั้นระหว่างการใช้ยาจะต้องมีการติดตามผลการรักษารวมถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

โพซาโคนาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โพซาโคนาโซล

ยาโพซาโคนาโซลมีสรรพคุณดังนี้

โพซาโคนาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโพซาโคนาโซลคือ ตัวยาจะเข้าไปลดการสังเคราะห์ Ergosterol โดยการรบกวนการทำงานของโปรตีนที่ชื่อ Cytochrome P450 การขาด Ergosterol ซึ่งเป็นสารสำคัญของผนังเซลล์ของเชื้อราจะทำให้เกิดการซึมผ่านหรือการรั่วไหลของสารภายในเซลล์ของเชื้อราและทำให้เชื้อราตายลงในที่สุด

โพซาโคนาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโพซาโคนาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

โพซาโคนาโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโพซาโคนาโซลมีขนาดการใช้ยาได้หลากหลายขึ้นกับชนิดของโรคและรูปแบบของยาซึ่งจะต้องเป็นตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างในการรับประทานสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อราในระยะลุกลามดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง
  • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กต้องขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น และยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโพซาโคนาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโพซาโคนาโซลสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อนึ่ง การลืมรับประทานยานี้บ่อยๆหลายครั้ง นอกจากจะทำให้อาการโรคไม่ดีขึ้นแล้วในบางกรณียังอาจส่งผลให้เกิดการลุกลามของโรคมากยิ่งขึ้น

โพซาโคนาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโพซาโคนาโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ อ่อนแรง ขาบวม ตัวบวม วิงเวียน อ่อนเพลีย ตาพร่า ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร เกิดความผิดปกติของเลือดเช่น ภาวะซีด ภาวะเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหรือสูงก็ได้ มีการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินหายใจส่วนต้น น้ำตาลในเลือดสูง ไอ มีระดับของเกลือโพแทสเซียม เกลือแคลเซียม และเกลือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ พบผื่นคันตาผิวหนัง อาจติดเชื้อเริม หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ระดับบิลิรูบิน (Bilirubin) ในเลือดเพิ่มขึ้น ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการแพ้ยาขึ้นได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะตับล้มเหลว และมีอาการของ Stevens Johnson syndrome

มีข้อควรระวังการใช้โพซาโคนาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโพซาโคนาโซลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโพซาโคนาโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โพซาโคนาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโพซาโคนาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาโพซาโคนาโซลอย่างไร?

สามารถเก็บยาโพซาโคนาโซลที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โพซาโคนาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโพซาโคนาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Noxafil (น็อกซาฟิล) MSD
POSANOL (โพซานอล) Schering-Plough Canada Inc.

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Posaconazole#Clinical_use [2015,Feb 21]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Noxafil/ [2015,Feb 21]
3 http://mims.com/usa/drug/info/posaconazole%20/ [2015,Feb 21]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/posaconazole-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb 21]
5 http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/n/noxafil/noxafil_pi.pdf [2015,Feb 21]
6 http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=b073b082-7b57-4423-8c06-4fd4263d6f84#section-3 [2015,Feb 21]
7 http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/POSANOL-PM_E.pdf [2015,Feb 21]
8 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/sbd_smd_2008_posanol_108193-eng.php [2015,Feb 21]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom