Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

โคเดอีน (Codeine) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ มักนำไปผสมกับยาอื่นเพื่อเสริมฤทธิ์ในการ รักษา

ยาโคเดอีนมีสรรพคุณอย่างไร?

โคเดอีน

ยาโคเดอีนมีสรรพคุณแก้ไอ แก้ท้องร่วง/ท้องเสีย และแก้ปวด

ยาโคเดอีนออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโคเดอีนออกฤทธิ์ที่สมองโดยปิดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดและระงับอาการไอ

ยาโคเดอีนมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโคเดอีนมีการจัดจำหน่ายทั้งในรูปยาเดี่ยวและผสมร่วมกับยาอื่น มีทั้งชนิดเม็ดหรือเป็นส่วนผสมในยาน้ำ

ยาโคเดอีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

สำหรับแก้ไอและแก้ปวด แพทย์จะสั่งจ่ายยาโคเดอีนโดยแบ่งรับประทานทุก 4 -6 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

ในการรักษาความเจ็บป่วย สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 240 มิลลิกรัม/วัน เพราะปริมาณยาที่สูงกว่านี้จะเพิ่มผลข้างเคียงจากยาให้สูงขึ้นมากจนเกิดอันตรายได้ ส่วนในเด็ก การใช้ยานี้ต้องอยู่ในคำแนะนำของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาโคเดอีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาโคเดอีนควรทำอย่างไร?

ด้วยยาโคเดอีนเดี่ยวๆจัดเป็นยาเสพติด เราจึงมักพบเห็นมีการผสมร่วมกับยาตัวอื่นเพื่อช่วย เสริมฤทธิ์ในการรักษา หากลืมรับประทานยาโคเดอีนสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาโคเดอีนมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาโคเดอีนได้แก่ หัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะ (หัวใจ เต้นผิดจังหวะ) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปากแห้ง เหงื่อออกมาก ง่วงนอน มึนงง ปัสสาวะไม่ออก ความดันโลหิตต่ำ อุณหภูมิร่างกายลดลง ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน และอาจเกิดอา การชัก

ยาโคเดอีนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ยาโคเดอีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นๆดังนี้

มีข้อควรระวังในการใช้ยาโคเดอีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาโคเดอีนคือ

  • ระวังการใช้ยากับผู้ที่แพ้โคเดอีนเพราะจะเกิดการแพ้ยาได้
  • ด้วยโคเดอีนมีฤทธิ์เสพติด จึงต้องระมัดระวังในการรับประทานยาอย่างถูกต้องเฉพาะตามแพทย์/พยาบาล/เภสัชกรแนะนำเท่านั้น เพื่อป้องกันการเสพติดยาโดยรู้ไม่เท่าทัน
  • โคเดอีนมีฤทธิ์กดการหายใจของร่างกาย อาจก่อให้เกิดภาวะการหายใจติดขัด จึงต้องระ วังการใช้ยากับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคหืด
  • ห้ามใช้ยากับหญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ เพราะยาผ่านรกเข้าสู่ทารกก่อให้เกิดผลข้าง เคียงต่อทารก เมื่อคลอด เด็กจะเติบโตได้ช้า มีอาการจากติดยาและมีการกดการหายใจได้
  • ระวังการใช้ยาโคเดอีนกับผู้สูงอายุ เพราะเกิดผลข้างเคียงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไป โดย เฉพาะการกดการหายใจ
  • ระวังการใช้ยาโคเดอีนกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์ โมน) เพราะโคเดอีนมักทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงทำให้รู้สึกหนาวสั่นมากขึ้น
  • ผู้ที่ได้รับยาโคเดอีนไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานกับเครื่องจักร เพราะยาจะทำให้ง่วงนอนจึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาโคเดอีน) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวม ทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาโคเดอีนอย่างไร?

ควรเก็บยาโคเดอีนให้พ้นแสงแดด เลี่ยงการเก็บในที่ชื้นหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง แต่สามารถเก็บยาในอุณหภูมิห้องได้ ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุควรทิ้งทำลาย และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาโคเดอีนในประเทศไทย

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาโคเดอีนในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
BLUCO (บลูโค)B L Hua
CODEPECT (โคดีเปค)Neopharm
CODESIA (โคดีเซีย)Asian Pharm
CODEINE GPO (โคเดอีน จีพีโอ)GPO
CODICET (โคดีเซท)B L Hua
MASAPARA W/CODEINE (มาซาพารา วิท โคเดอีน)Masa Lab
NEOPECT (นีโอเปค)Masa Lab
ROLAR (โรลาร์)Pharmaland
ROPECT (โรเปค)R P Scherer / Star Lab
ROTUSS (โรทัส)R P Scherer / Star Lab
SECO (เซโค)Sriprasit Pharma / SPS Medical
TERCO – C (เทอร์โค-ซี)B L Hua
TYLENOL WITH CODEINE (ไทลีนอล วิท โคเดอีน)Janssen – Cilag / DKSH

บรรณานุกรม

1. http:codeine//www.mims.com[2014,Dec12]

Updated 2014, Dec 6

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Karp east1234 tanaphum enter-3415 poppeeba
Frame Bottom