Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อหดเกร็ง 

บทนำ

ยาแอทราคูเรียม (Atracurium หรือ Atracurium besylate) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาหย่อนกล้ามเนื้อประเภท Nondepolarizing neuromuscular blocker ทางคลินิกนำมาใช้กับหัตถการในห้องผ่าตัด หรือใช้เป็นยาทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัวเพื่อสอดท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น

ยาแอทราคูเรียมมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นแบบยาฉีด เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนในเลือด ประมาณ 82% ร่างกายต้องใช้เวลา 17-21 นาทีเพื่อกำจัดยานี้ออกไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ยาแอทราคูเรียม เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว หลังจากผู้ป่วยได้รับการฉีดยา ตัวยาจะออกฤทธิ์ภายใน 3-5 นาที ทั่วไปสามารถใช้ยาแอทราคูเรียมควบคู่ไปกับยาสลบ

สิ่งที่ต้องระวังขณะใช้ยานี้/ชนิดนี้คือ การให้ยานี้เกินขนาด ด้วยยาแอทราคูเรียมสามารถกระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีน(Histamine) และทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ หรือเกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ซึ่งการช่วยเหลือ แพทย์จะดูแลตามอาการ หากจำเป็นแพทย์อาจต้องใช้ยา Neostigmine ,หรือ Edrophonium, หรือ Pyridostigmine, เพื่อบำบัดอาการพิษจากยาแอทราคูเรียม จากเหตุผลดังกล่าวทำให้แพทย์ต้องคอยควบคุมตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอขณะใช้ยานี้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, อัตราการหายใจ, ระดับการคลายตัวของกล้ามเนื้อ, ตลอดจนกระทั่งการทำงานของตับและของไต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวบ่งบอก การใช้ยาแอทราคูเรียม

นอกจากนี้ การใช้ยาแอทราคูเรียมกับผู้ป่วยวิกฤตที่นอนอยู่ในห้องไอซียูเป็นเวลา 1-10 วันก็ยังต้องปรับขนาดการใช้ยานี้ให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยเป็นระยะๆไป

องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาชนิดนี้เป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลควรมีสำรองไว้ให้บริการกับผู้ป่วย และสามารถพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

แอทราคูเรียมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แอทราคูเรียม

ยาแอทราคูเรียมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)/ข้อบ่งใช้ เช่น

แอทราคูเรียมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอทราคูเรียม มีกลไกการออกฤทธิ์เป็น Competitive acetylcholine antagonist ส่งผลให้กล้ามเนื้อลดการหดเกร็ง และเกิดการคลายตัว ทำให้การสอดท่อช่วยหายใจในหลอดลม รวมถึงการทำหัตถการการผ่าตัดต่างๆ มีความสะดวกและปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย มากขึ้น

แอทราคูเรียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอทราคูเรียมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่ประกอบด้วยตัวยา Atracurium besylate ขนาด 10 มิลลิกรัม/หลอด(Ampule)

แอทราคูเรียมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแอทราคูเรียมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

***** หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอทราคูเรียม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้ เช่น

แอทราคูเรียมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาแอทราคูเรียมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอทราคูเรียมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอทราคูเรียม เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอทราคูเรียมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอทราคูเรียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอทราคูเรียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแอทราคูเรียมอย่างไร?

ควรเก็บรักษาแอทราคูเรียม เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
 • ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

แอทราคูเรียมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอทราคูเรียม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Notrixum (โนทริซัม)Novell Pharma
Tracrium (ทราเครียม)GlaxoSmithKline

บรรณานุกรม

 1. https://www.mims.com/thailand/drug/info/atracurium%20besilate/?type=brief&mtype=generic [2019,Jan5]
 2. https://www.mims.com/thailand/drug/info/notrixum/?type=brief [2019,Jan5]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Atracurium_besilate [2019,Jan5]
 4. https://www.drugs.com/pro/atracurium-besylate-injection.html#s-34090-1 [2019,Jan5]
 5. http://www.gsk.com.au/resources.ashx/prescriptionmedicinesproductschilddataproinfo/555/FileName/CDFF5215F2B4F15C6B2F0BC05FE84404/PI_Tracrium.pdf [2019,Jan5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน kkodchaporn
Frame Bottom