Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไทรอยด์  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคไทรอยด์ 

บทนำ

ยาเลโวไทรอกซีน (Levothyroxine หรือ L-thyroxine) หรือนิยมเรียกสั้นๆว่า ไทรอกซีน (Thyroxine) หรือชื่อการค้าที่รู้จักกันดี คือ เอลทรอกซิน (Eltroxin) ถูกสังเคราะห์เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ การรับประทานยานี้จะช่วยปรับระดับการเผาผลาญพลังงาน ขบวนการสัง เคราะห์ ขบวนการทำลายในระดับเซลล์ของร่างกาย ให้กลับมาเป็นปกติ เช่น การทำงานของ สมอง การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การเจริญเติบโตของกระดูกและของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ เป็นต้น

หลังจากร่างกายได้รับยาเลโวไทรอกซีน ยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่อวัยวะ ตับ สมอง กล้ามเนื้อ และไต ร่างกายจะใช้เวลา 6 - 7 วัน ในการกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ด้วยเลโวไทรอกซีนเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ จึงมีฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของอวัยวะสำคัญ ของร่างกาย ก่อนการใช้ยาจึงต้องมีการตรวจเลือด เพื่อที่แพทย์จะได้สั่งจ่ายยาในขนาดที่ถูกต้อง และปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ยาเลโวไทรอกซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

เลโวไทรอกซีน

สรรพคุณของยาเลโวไทรอกซีน คือ ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

ยาเลโวไทรอกซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาเลโวไทรอกซีนคือ ยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นสาร L-tri iodothyronine และจะถูกส่งเข้าไปจับกับตัวรับ (Receptor) ของไทรอยด์ฮอร์โมนในระดับเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ต่างๆถูกกระตุ้นให้ทำงานตามที่ร่างกายต้องการ

ยาเลโวไทรอกซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในต่างประเทศมีการจัดจำหน่ายยาเลโวไทรอกซีนในรูปแบบยาเม็ดรับประทานและยาฉีด สำหรับประเทศไทยเรามีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของยาเม็ดขนาดความแรง 50 และ 100 ไม โครกรัม/เม็ด

ยาเลโวไทรอกซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาเลโวไทรอกซีน คือ

  • ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 100 – 300 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุมากกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ 25 – 50 ไมโครกรัมต่อวัน หรือ 2.5 – 5 ไม โครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน

อนึ่ง ควรรับประทานยาเลโวไทรอกซินก่อนอาหารเป็นเวลา ½ - 1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ และต้องใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเลโวไทรอกซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเลโวไทรอกซีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเลโวไทรอกซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) หลังการใช้ยาเลโวไทรอกซีน ดังนี้ เช่น ปวด ศีรษะ หงุดหงิด น้ำหนักตัวลด เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

มีข้อควรระวังการใช้ยาเลโวไทรอกซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังในการใช้ยาเลโวไทรอกซีน คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาเลโวไทรอกซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเลโวไทรอกซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเลโวไทรอกซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้ คือ

ควรเก็บรักษายาเลโวไทรอกซินอย่างไร?

ควรเก็บยาเลโวไทรอกซีน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บในที่ที่พ้นแสงแดด บรรจุด้วยภาชนะสีชาที่ปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้น มือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาเลโวไทรอกซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเลโวไทรอกซีนในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและชื่อบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
El-Thyro (เอล-ไทโร) M.J. Biopharm
Eltroxin (เอลทรอกซิน) Aspen Pharmacare
Euthyrox (ยูไทร็อก) Merck
Patroxin (แพทร็อกซิน) Patar Lab
Pondtroxin (พอนทร็อกซิน) Pond’s Chemical
Thyrosit (ไทโรซิด) Sriprasit Pharma
Thyroxine-Lam Thong (ไทร็อกซีน-แหลมทอง) Lam Thong

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Levothyroxine [2014, May28]
2. http://www.medicinenet.com/levothyroxine_sodium/article.htm [2014,May28]
3. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/levothyroxine%20sodium [2014,May28]
4. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Thyrosit/?q=levothyroxine%20sodium&type=brief [2014,May28]
5. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Thyroxine-Lam%20Thong/?q=levothyroxine%20sodium&type=brief [2014,May28]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/12-hour-cold-with-levothyroxine-822-9327-1463-0.html [2014,May28]
7. http://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/l/levothyroxine.pdf [2014,May28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom