Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  ระบบตา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ตาแดง 

บทนำ

เยื่อตา หรือเยื่อบุตา (Conjunctiva) เป็นเยื่อเมือก (Mucous membrane) บางๆ บุเปลือกตา/หนังด้านในที่เรียก Palpebral conjunctiva และส่วนที่บุตาขาว (Sclera) เรียกว่า Bulban conjuctiva โดยรอยต่อระหว่างเยื่อตาส่วน Palpebral และส่วน Bulbar conjuctiva มาจรดกัน จะเป็นส่วนของร่องตา เรียกว่า Fornix

ทั้งนี้ ใต้เยื่อตาของคนเรา มีเซลล์/เนื้อเยื่อที่ให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค คือ เนื้อเยื่อในระ บบน้ำเหลือง และเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด Lymphocyte แต่ถึงแม้จะมีเซลล์/เนื้อเยื่อที่ให้ภูมิ คุ้มกันต้านทานโรคก็ตาเยื่อบุตายังมีโอกาสเกิดการอักเสบได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นกับตาข้างเดียวหรือ 2 ตาพร้อมกัน หรือจากตาข้างหนึ่งลามไปอีกข้างในเวลาต่อมาก็ได้

เยื่อบุตาอักเสบมีสาเหตุจากอะไร?

เยื่อตาอักเสบ

สาเหตุพบบ่อยของเยื่อตาอักเสบ ได้แก่

เยื่อตาอักเสบมีอาการอย่างไร?

อาการของเยื่อตาอักเสบ ได้แก่

ทั้งนี้สิ่งที่เราจะมองเห็นได้ หรืออาการแสดงจากมีเยื่อตาอักเสบ คือ

เมื่อไรควรพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ อาการ ควรพบแพทย์เมื่อ

แพทย์วินิจฉัยเยื่อตาอักเสบได้อย่างไร?

โดยทั่วไปโรคเยื่อตาอักเสบนี้ อาศัยวินิจฉัยจาก ประวัติอาการ ได้แก่ เจ็บตา ตาแดง ตรวจตาแล้วพบอาการแสดงที่กล่าวข้างต้นในหัวข้อ อาการ ซึ่งแพทย์จะให้การวินิจฉัยได้ไม่ยาก ขั้นตอนต่อไป คงต้องแยกโรคให้ได้ว่าเป็นชนิดใด/สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคที เรีย หรือจากภูมิแพ้ เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป หากสงสัยชนิดของเชื้อ หรือเมื่อโรครุนแรง อาจต้องขูดบริเวณผิวเยื่อตา ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อยืนยันว่าน่าจะเป็นจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือภูมิแพ้ ตลอดจนการเพาะเชื้อที่เป็นต้นเหตุ เพื่อจะได้เลือกยาที่เหมาะสมในการรักษา

รักษาเยื่อตาอักเสบอย่างไร?

แนวทางการรักษาเยื่อตาอักเสบ คือ

ผลข้างเคียงจากเยื่อตาอักเสบมีอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียงจากเยื่อตาอักเสบ ได้แก่

ดูแลตนเองและป้องกันโรคเยื่อตาอักเสบอย่างไร?

การดูแลตนเอง และการป้องกันเยื่อตาอักเสบมีหลักการคล้ายคลึงกัน ปรับใช้ด้วยกันได้ ซึ่งคือ

  • เยื่อตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันง่ายมาก โดยการสัมผัสเนื้อตัว และของใช้ส่วนตัวร่วมกัน จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ของในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่มร่วม กัน
  • ไม่ควรขยี้ตา หากมีอะไรเข้าตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างตา
  • ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง
  • หลีกเลี่ยงบริเวณที่มี ลม ฝุ่นละออง หรือใช้แว่นกันแดดช่วย
  • ล้างมือให้สะอาดเสมอ
  • รักษาสุขอนามัยบริเวณหน้า รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดโอกาสติดเชื้อต่างๆ


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom