Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเมโทโพรลอล (Metoprolol) เป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มซีเล็กทีฟ เบต้า1 รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Selective beta1 receptor blocker หรือ Cardioselective beta blockers, หรือยากลุ่ม Beta blocker) ทางคลินิกได้นำยานี้มารักษาโรคความดันโลหิตสูง ผลข้างเคียงที่เด่นของยานี้คือ นอนไม่หลับ อาการอ่อนแรง และอาจมีอาการเป็นลมร่วมด้วย และรูปแบบยานี้ที่สามารถพบเห็นได้ตาสถานพยาบาลต่างๆจะเป็นลักษณะยาชนิดรับประทานและยาฉีด

การดูดซึมของเมโทโพรลอลจากระบบทางเดินอาหารมีเพียง 12% โดยประมาณ โดยเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด ตับจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยาให้เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 7 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเมโทโพรลอลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเป็นยาอันตรายที่ออกฤทธิ์ในการรักษาได้รวดเร็ว การจะใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น และห้ามผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานหรือหยุดการใช้ยาเองด้วยจะก่อให้เกิดอันตรายติดตามมา

เมโทโพรลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมโทโพรลอล

ยาเมโทโพรลอลมีสรรพคุณดังนี้

เมโทโพรลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมโทโพรลอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจลดการบีบตัว ลดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ จากกลไกโดยรวมที่กล่าวมาจึงทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วยเช่นกัน

เมโทโพรลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมโทโพรลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ด ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัม/เม็ด

เมโทโพรลอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเมโทโพรลอลมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

ก. รักษาความดันโลหิตสูง:

  • ผู้ใหญ่: ขนาดยาเมื่อเริ่มต้นรับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วันเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง) แต่หากเป็นยาชนิดที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยา (Extended-release) รับประทาน 25 - 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง ทั้งนี้ขนาดยาที่คงระดับการรักษารับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน อนึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำการปรับขนาดยา

ข. สำหรับป้องกันไมเกรน:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง)

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยาเมโทโพรลอลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมโทโพรลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมโทโพรลอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เมโทโพรลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ป่วยได้รับยาเมโทโพรลอลในขนาดสูงๆ โดยอาจจะมีอาการต่อไปนี้เช่น วิงเวียน ง่วงนอน อ่อนแรง ท้องเสีย ฝันร้าย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ตาพร่า เลือดไปเลี้ยงตามปลายมือ-ปลายเท้าลดลง (รู้สึกเย็นและ/หรือชา)

ส่วนอาการข้างเคียงที่รุนแรงที่พบได้คือ ภาวะหัวใจเต้นช้าจนเป็นเหตุให้เป็นลมในที่สุด นอกจากนี้อาจพบอาการตัวเขียว นิ้วมือ-นิ้วเท้าซีด มือ-เท้าบวม สมรรถภาพทางเพศด้อยลงไป ผมร่วง อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว หายใจติดขัด/หายใจลำบาก ไอ กระหายน้ำ เจ็บคอ มีไข้ ตาเหลือง/ตัวเหลือง ปวดท้อง คลื่นไส้ บางครั้งยังอาจพบอาการคล้ายแพ้ยาโดยมีผื่นคันขึ้นตามตัว

มีข้อควรระวังการใช้เมโทโพรลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมโทโพรลอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมโทโพรลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เมโทโพรลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมโทโพรลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเมโทโพรลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเมโทโพรลอลที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เมโทโพรลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมโทโพรลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cardeloc (คาร์ดิล็อก) T.O. Chemicals
Cardoxone R (คาร์ดอกโซน อาร์) Remedica
Meloc (เมล็อก) T. Man Pharma
Melol (เมลอล) Central Poly Trading
Metoblock (เมโทบล็อค) Silom Medical
Metoprolol 100 Stada/Metoprolol 200 Stada Retard (เมโทโพรลอล 100 สตาดา/เมโทโพรลอล 200 สตาดา รีทาร์ด) Stadia
Metprolol (เมทโพรลอล) Pharmaland
Sefloc (เซฟล็อก) Unison

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Metoprolol [2015,Jan17]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=metoprolol [2015,Jan17]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=metoprolol [2015,Jan17]
4 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=metoprolol [2015,Jan17]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom