Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  หู  ลูกตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเด็กซ์ออฟ (Dex oph) เป็นชื่อการค้าของยาหยอดตาและยาหยอดหู (หยอดได้ทั้งตาและหู) มีองค์ประกอบหรือสารออกฤทธิ์คือ Dexamethasone 0.1% ที่เป็นสารสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบ การระคายเคืองของเนื้อเยื่อในตาและในหู นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของยาต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย/ยาปฏิชีวนะมีชื่อว่า Neomycin 0.5%

ทั้งเด็กซ์ออฟชนิดหยอดตาและชนิดหยอดหูควรใช้เพียงเพื่อให้อาการอักเสบของตาหรือของหูดีขึ้น ไม่สมควรใช้ยาเป็นเวลานานๆ และควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เราสามารถพบเห็นยาเด็กซ์ออฟมีวางจำหน่ายตามร้านขายยาและใช้ในสถานพยาบาลทั่วไป

เด็กซ์ออฟมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เด็กซ์ออฟ

ยาเด็กซ์ออฟมีสรรพคุณดังนี้

ก. ชนิดยาหยอดตา:

ข. ชนิดยาหยอดหู:

เด็กซ์ออฟมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเด็กซ์ออฟมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้เด็กซ์ออฟมีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

เด็กซ์ออฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเด็กซ์ออฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นได้ทั้งยาหยอดตา/ยาหยอดหู ขนาดบรรจุ 4 มิลลิลิตร/ขวด

เด็กซ์ออฟมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเด็กซ์ออฟมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

*****หมายเหตุ:

  • โดยปกติยาหยอดตา ยาหยอดหู ที่มีส่วนประกอบของ Dexamethasone ไม่ควรใช้นานต่อเนื่องเกิน 7 วัน และหลังเปิดใช้ยาแล้วควรเก็บยาภายในตู้เย็นที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง และเก็บยา ได้ไม่เกิน 1 เดือน
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเด็กซ์ออฟ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดตาหรือหยอดหูด้วยยาเด็กออฟสามารถหยอดตาหรือหยอดหูเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการหยอดตาหรือหยอดหูในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เด็กซ์ออฟมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเด็กซ์ออฟอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

ก. ยาหยอดตา: สามารถเพิ่มความดันในลูกตาอาจเกิดภาวะต้อหินชนิด Open angle-glaucoma เซลล์ประสาทตาอาจเสื่อมหรือถูกทำลายได้ รวมถึงการมองเห็นภาพไม่ชัดเจน การใช้ยานี้เป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อและมีต้อกระจกติดตามมา

ข. ยาหยอดหู: อาจรู้สึกระคายเคืองภายในหูได้บ้างหรือไม่พบอาการข้างเคียงใดๆเลยก็ได้

มีข้อควรระวังการใช้เด็กซ์ออฟอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เด็กซ์ออฟดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเด็กซ์ออฟด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เด็กซ์ออฟมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยาเด็กออฟเป็นผลิตภัณฑ์ใช้เป็นยาหยอดตาหรือยาหยอดหูซึ่งเป็นยาใช้ภายนอก จึงยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาเด็กซ์ออฟอย่างไร?

สามารถเก็บยาเด็กซ์ออฟในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เด็กซ์ออฟมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเด็กซ์ออฟที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Archidex Eye/Ear (อาร์ชีเด็กซ์ อาย/เอีย) TP Drug
Cadexcin-N (คาเด็กซ์ซิน-เอ็น) Thai Nakorn Patana
Decadron With Neomycin (เดคาดรอน วิท นีโอมายซิน) MSD
Dexacin (เด็กซาซิน) ANB
Dexoph Eye Drops (เด็กซ์ออฟ อาย ดร็อพส์) Seng Thai
Dexylin Eye Drops (เด็กซายลิน อายดร็อพส์) General Drugs House
Eyedex (อายเด็กซ์) Siam Bheasach
Neo-Optal Eye Drops (นีโอ-ออพตัล อาย ดรอพส์) Olan-Kemed

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/thailand/drug/info/Dexoph%20Ear%20Drops/ [2015,March14]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Dexoph%20Eye%20Drops/ [2015,March14]
3 http://www.patient.co.uk/medicine/dexamethasone-eye-drops-for-inflammation [2015,March14]
4 http://www.webmd.com/drugs/2/drug-14070-833/dexamethasone-sodium-phosphate-ophthalmic/dexamethasonesolution-suspension-ophthalmic-otic/details [2015,March14]
5 http://www.pdrhealth.com/drugs/dexamethasone-ophthalmic-otic-solution [2015,March14]
6 http://www.pharmaoffshore.com/?cPath=511 [2015,March14]
7 https://www.mims.co.id/thailand/Drug/Search/?q=Eye%20Antiseptics%20with%20Corticosteroids [2015,March14] 8 http://www.patient.co.uk/medicine/dexamethasone-with-antibacterial-ear-spray [2015,March14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom