Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลากหลายอาการจากทุกอวัยวะ 

บทนำ

ยาอิมิดาโซล (Imidazole) เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น สารแอลคาลอยด์ (Alkaloids) รวมถึงยาต่างๆหลายรายการอย่างเช่น ยาต้านเชื้อรา (Antifungal drugs) ยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole series of antibiotics) กรดอะมิโนอย่างเช่น ฮิสทิดีน (Histidine, สารที่ร่างกายใช้สร้างสารโปรตีน) รวมถึงยาสงบประสาท(ยากล่อมประสาท ) ประเภทไมดาโซแลม (Midazolam)

ยาอิมิดาโซลถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383) โดยมีการพัฒนาและสังเคราะห์ยาในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้อาจสรุปหมวดหมู่/ประเภท/กลุ่มของยาอิมิดาโซลตามประโยชน์ทางคลินิกที่มีการนำตัวยามาใช้บ่อยได้ดังนี้เช่น

1. ยาอิมิดาโซลประเภทยาต้านเชื้อรา: ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้เช่น Bifonazole, Butoconazole, Climbazole, Clotrimazole, Croconazole, Econazole, Enilconazol, Fenticonazole, Flutrima zole,, Isoconazole, Ketoconazole, Miconazole, Neticonazole, Omoconazole, Oxiconazole, Sertaconazole, Sulconazole, Tioconazole

2. ยาอิมิดาโซลประเภทไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole antibiotics): ใช้ต้านเชื้อโปรโตซัวชนิดต่างๆและมีบางรายการที่ใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ด้วย ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Azanidazole, Dimetridazole, Megazol, Metronidazole, Nimorazole, Ornidazole, Propenida zole, Secnidazole, Tinidazole

3. ยาอิมิดาโซลกลุ่มยากันชัก: เช่น Nafimidone, Midazolam

4. ยาอิมิดาโซลประเภทที่ใช้เป็นยาต้านไวรัส: เช่น Netropsin

5. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้ต่อต้านการรวมตัวของเกล็ดเลือด (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด): เช่น Ozagrel

6. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้ป้องกันอาการคลื่นไส้-อาเจียน: เช่น Lunosetron, Ondansetron

7. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า: เช่น Imafen

8. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้บำบัดอาการหดเกร็งของท่อปัสสาวะ: เช่น Imidafenacin

9. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง: เช่น Olmesartan

10. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้รักษาโรคต้อหิน: เช่น Pilocarpine

11. ยาอิมิดาโซลกลุ่มที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบ: เช่น Ledipasvir

นอกจากนี้ยังมียาในกลุ่มอิมิดาโซลอีกมากมายที่ไม่สามารถนำมากล่าวในบทความนี้ได้หมด ซึ่งยาอิมิดาโซลทุกตัวยาจัดเป็นยาอันตรายที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น

อิมิดาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อิมิดาโซล

ยาอิมิดาโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้บำบัดรักษาโรคได้หลากหลายแตกต่างกันไปขึ้นกับแต่ละชนิดของตัวยาย่อยต่างๆแต่ละตัวยาดังได้กล่าวในหัวข้อ “บทนำ” เช่น

อิมิดาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างทางเคมีของยาแต่ละตัวยา ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างกลไกการออกฤทธิ์ของยาอิมิดาโซลเฉพาะกลุ่มเป็นยาต้านเชื้อราซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่และใช้กันเป็นที่แพร่หลายเท่านั้น

ยาอิมิดาโซลกลุ่มต้านเชื้อราจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตัวเชื้อราที่มีชื่อว่า Lanosterol 14 alpha-demethylase เอนไซม์นี้จะช่วยสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อราที่เรียกว่า Ergosterol จึงมีผลให้เซลล์เชื้อราแตกออกและตายลงในที่สุด

อิมิดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิมิดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายหลากหลายขึ้นกับแต่ละตัวยาย่อยเช่น

อิมิดาโซลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การบริหารยา/ใช้ยาอิมิดาโซลในแต่ละสูตรตำรับยาย่อยให้เป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษา หรือใช้ข้อมูลในเอกสารกำกับยาเป็นแนวทางการใช้ยานั้นๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละตัวยาย่อยได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรเพื่อทำความเข้าใจในการใช้ยานั้นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอิมิดาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา/ใช้ยาอิมิดาโซลสามารถรับประทานยา/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยา/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทาน/ขนาดใช้ยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยา/ใช้ยาอิมิดาโซลตรงเวลา

อิมิดาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มอิมิดาโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยแบ่งตามหมวดหมู่ที่มีการใช้ยาดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อิมิดาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิมิดาโซลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอิมิดาโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อิมิดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิมิดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

 • การใช้ยา Midazolam ร่วมกับยาบางตัวอาจทำให้ความเข้มข้นของยา Midazolam ในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นจนอาจมีอาการข้างเคียงติดตามมา ยากลุ่มดังกล่าวเช่น Cimetidine, Erythromycin, Clarithromycin, Diltiazem, Verapamil, Ketoconazole, Itraconazole หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป
 • การใช้ยา Miconazole ร่วมกับยา Warfarin อาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายมากขึ้น หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป
 • การใช้ Olmesartan ร่วมกับยากลุ่ม NSAIDs อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบกับไตของผู้ป่วยจนก่อให้เกิดภาวะไตวายได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอาการดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • การรับประทานยา Ondansetron ร่วมกับยารักษาอาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสันเช่น ยา Apomor phine จะทำให้เกิดอาการความดันโลหิตต่ำพร้อมกับมีอาการหมดสติตามมาจึงห้ามใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาอิมิดาโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาอิมิดาโซลตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อิมิดาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิมิดาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Azonit cream (อะโซนิท ครีม)Pharma International Co
Azonit vaginal cream (อะโซนิท วาไจนอล ครีม)Pharma International Co
Travogen (ทราโวเจน)Intendis
Travocort (ทราโวคอร์ด)Intendis
Daktacort (ดาคทาคอร์ท)Janssen-Cilag
Daktarin (ดาคทาริน)Janssen-Cilag
Daktarin Oral Gel (ดาคทาริน ออรัล เจล)Janssen-Cilag
Funga (ฟังกา)Chinta
Funcort (ฟังคอร์ท)Thai Nakorn Patana
Fungi-M (ฟังจิ-เอ็ม)Nakornpatana
Fungisil (ฟังจิซิล)Silom medical
Kelaplus (เคลาพลัส)T. O. Chemicals
Ladocort (ลาโดคอร์ท)L.B.S.
Lymarin (ไลมาริน)2M (Med-Maker)
Micazin (ไมคาซิน)Chew Brothers
Miconazole GPO (ไมโคนาโซล จีพีโอ)GPO
Mysocort (มายโซคอร์ท)Greater Pharma
Nikarin (นิคาริน)T. O. Chemicals
Canesten solution (คาเนสเทน โซลูชั่น)Bayer
Isopto Carpine (ไอซอปโต คาร์พีน)Alcon
Salagen (ซาลาเจน)Eisai
Normetec (นอร์มีเทค)Pfizer
Olmetec (โอล์มีเทค)Pfizer
Olmetec Plus (โอล์มีเทค พลัส) Pfizer
Dormicum (ดอร์มิคุม)Roche
Midazol (มิดาโซล)Hameln
Dantron 8 (แดนทรอน 8)Unison
Emeset (เอเมเซท)Cipla
Emistop (เอมิสตอป)Claris Lifesciences
Ondavell (ออนดาเวล)Novell Pharma
Onsia (ออนเซีย)Siam Bheasach
Zetron (ซีทรอน)Biolab
Zofran/Zofran Zydis (โซฟราน/โซฟราน ไซดีส)GlaxoSmithKline

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Imidazole [2016,June4]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Imidazole_antifungals [2016,June4]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Nitroimidazole_antibiotics [2016,June4]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Nafimidone [2016,June4]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Netropsin [2016,June4]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ozagrel [2016,June4]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Ondansetron [2016,June4]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Imidafenacin [2016,June4]
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Pilocarpine [2016,June4]
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Ledipasvir [2016,June4]
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Antifungal#Imidazole.2C_triazole.2C_and_thiazole_antifungals [2016,June4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน baszaza001
Frame Bottom