Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ  ระบบกระดูกและข้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดข้อ 

บทนำ

ปวดข้อ หรือ อาการปวดข้อ (Arthralgia หรือ Joint pain) ไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการที่พบได้ในบางโรค เช่น อาการไข้จากร่างกายติดเชื้อ(เช่น ไข้หวัดใหญ่) หรือจากภาวะผิดปกติต่างๆของข้อ เช่น ข้อแพลงจากอุบัติเหตุ ข้อเสื่อมตามอายุ

ปวดข้อ เป็นอาการพบได้บ่อยอาการหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นอาการที่เกิดจากสาเหตุได้หลากหลาย การบันทึกเป็นสถิติจึงมักเป็นการบันทึกสาเหตุ ไม่บันทึกระบุอาการ เช่นสาเหตุ คือ ไข้หวัดใหญ่ หรือ อุบัติเหตุบริเวณข้อ เช่น ข้อหลุดจากถูกกระแทก เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีรายงานสถิติของอาการปวดข้อที่แน่ชัด

ปวดข้อ อาจเกิดเพียงข้อเดียว หรือเกิดพร้อมกันหลายๆข้อ ทั้งนี้ขึ้นกับ สาเหตุ

ปวดข้อ เป็นอาการที่พบได้ในทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

ปวดข้อมีสาเหตุจากอะไร?

อาการปวดข้อ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อ มีได้หลากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ

มีอาการอื่นร่วมกับปวดข้อไหม?

ปวดข้อ มักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆได้เสมอ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เช่น อาการไข้จากการติดเชื้อ, อาการอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อเกิดจากโรคออโตอิมมูน, หรือ อาการ บวม แดง ร้อน ของข้อ เมื่อเกิดจากข้อติดเชื้อแบคทีเรีย

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

เมื่อปวดข้อ ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เมื่อ

อนึ่ง ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอาการปวดข้อที่เกิดร่วมกับ

 • มีข้อบวมอย่างรวดเร็ว เพราะแสดงว่าอาจมีเลือดออกในข้อ
 • เคลื่อนไหวข้อไม่ได้เลย
 • ผิวหนังใกล้ข้อฉีกขาด หรือ เห็นกระดูกข้อ
 • รูปร่างข้อผิดปกติ
 • ปวดข้อมาก

แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของปวดข้ออย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดข้อได้จาก ประวัติอาการต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติการใช้ยาต่างๆ การงาน/อาชีพ การเล่นกีฬา งานอดิเรก และการตรวจร่างกาย รวมทั้งการตรวจข้อต่างๆ และอาจมีการตรวจสืบค้นอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับความผิดปกติที่แพทย์ตรวจพบ เช่น การตรวจเลือด ซีบีซี (CBC)ดูภาวะการอักเสบ การตรวจเลือดดูสารภูมิต้านทานของโรคต่างๆ และ/หรือการตรวจภาพข้อด้วย เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอ

รักษาอาการปวดข้ออย่างไร?

แนวทางการรักษาอาการปวดข้อ คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ก. การรักษาสาเหตุ คือ การรักษาโรคหรือภาวะที่เป็นสาเหตุให้ปวดข้อ เช่น รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่ออาการปวดข้อเกิดจากไข้หวัดใหญ่ รักษาโรคหนองในเมื่ออาการปวดข้อเกิดจากโรคหนองใน เป็นต้น

ข. การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น

ปวดข้อรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

ความรุนแรงของการปวดข้อขึ้นกับสาเหตุ เช่น ถ้าอาการปวดเกิดจากการมีไข้ เมื่อไข้ลง อาการปวดข้อก็จะหายไปเอง แต่อาการปวดข้อจะรุนแรงขึ้นเมื่อข้อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และอาการปวดข้อจะรุนแรงมากเมื่อสาเหตุปวดข้อเกิดจากโรคมะเร็ง

ผลข้างเคียงที่เกิดจากการปวดข้อ คือ การจำกัดการใช้ข้อนั้นๆเนื่องจากอาการปวด/เจ็บเมื่อเคลื่อนไหวข้อ รวมทั้งอาจเกิดการยึดติดของข้อจนข้อนั้นๆใช้งานไม่ได้ กลายเป็นคนพิการไป

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อปวดข้อ?

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดข้อ คือ

 • พักการใช้ข้อที่เจ็บ โดยเฉพาะเมื่อเกิดจากอุบัติเหตุ ควรหาทางดามไม่ให้ข้อที่ได้รับอุบัติเหตุเคลื่อนไหว เพราะอาจทำให้ข้อเคลื่อนได้ โดยเฉพาะเมื่อมีกระดูกหักร่วมด้วย
 • การได้รับอุบัติเหตุที่ข้อ เมื่อเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ควรประคบเย็นที่ข้อเพื่อ ลดอาการข้อบวม ลดภาวะเลือดออก และยังช่วยบรรเทาปวดข้อได้ด้วย (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com เรื่อง “ประคบร้อน ประคบเย็น”)
 • ถ้าเป็นอาการปวดข้อเรื้อรัง การประคบอุ่น/ประคบร้อนที่ข้อที่ปวดครั้งละประมาณ 10 นาที วันละ 2-3 ครั้งอาจช่วยบรรเทาปวด ช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงข้อ อาจช่วยให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com เรื่อง “ประคบร้อน ประคบเย็น”)
 • นวดเบาๆบริเวณข้อที่ปวดสม่ำเสมอ
 • การพักใช้ข้อถาวร จะยิ่งเพิ่มการยึดติดของข้อ ดังนั้นจึงควรใช้ข้อ/เคลื่อนไหวข้อบ้าง เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บ/ปวดข้อมากขึ้น
 • กินยาแก้ปวดพาราราเซตามอล (Paracetamol) หรือยาแก้ปวดอื่นตามแพทย์แนะนำ
 • พยายามควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและมีน้ำหนักตัวเกิน เมื่อมีการปวดข้อในส่วนข้อที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น ข้อเข่า และข้อสะโพก
 • ควรออกกำลังกาย เคลื่อนไหวข้อที่ปวดเสมอ โดยให้เหมาะสมกับสุขภาพตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักกายภาพบำบัด
 • รักษา ควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อ
 • ถ้าได้พบแพทย์แล้ว ควรปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดแนะนำ

ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อ

ป้องกันอาการปวดข้ออย่างไร?

การป้องกันอาการปวดข้อ คือการป้องกันสาเหตุ ซึ่งในภาพรวมที่สำคัญ ได้แก่

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Arthritis [2016,Aug13]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Arthralgia [2016,Aug13]
 3. http://patient.info/doctor/aching-joints-assessment-investigations-and-management-in-primary-care [2016,Aug13]
 4. Chokkalingam, S. et al. (2003). Diagnostic acute monoarthritis in adults: a practical approach for the familial physician. Am Fam Physician. 68, 83-90.
 5. Richie, A., and Francis, M. (2003). Diagnosis approach to poly articular joint pain. Am Fam Physician. 68, 1151-1160.
 6. Pinals, R. (1994). Polyarthritis and fever. N Engl J Med. 330, 769-775.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 natt500
Frame Bottom