Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดลม  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หายใจลำบาก 

บทนำ

ยาอะมิโนฟิลลีน (Aminophylline) เป็นยาที่ใช้ขยาหลอดลมที่มีองค์ประกอบของสารเคมี 2 ตัวคือ สารที่เป็นตัวยา Theophylline และ และสารที่เป็นส่วนประกอบคือ Ethylenediamine ในอัตราส่วน 2 : 1

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาอะมิโนฟิลลีนมีทั้งชนิดยารับประทานและยาฉีด การรับประทานยานี้พร้อมอาหารจะทำให้การดูดซึมของอะมิโนฟิลลีนลดลง ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 60% และตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ยานี้สามารถผ่านรกและเข้าน้ำนมของมารดาได้ จึงต้องระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และร่างกายมนุษย์ต้องใช้เวลาประมาณ 7 - 9 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ 50% ออกจากกระแสเลือด โดยส่วนใหญ่กำจัดผ่านออกทางไตไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาอะมิโนฟิลลีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยาขยายหลอดลม และจัดให้ยานี้อยู่ในประเภทยาอันตราย การใช้ยานี้จำเป็นต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ผู้ป่วยหรือผู้บริโภคไม่สมควรไปซื้อหายานี้มารับประทานเอง

อะมิโนฟิลลีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะมิโนฟิลลีน

ยาอะมิโนฟิลลีนมีสรรพคุณใช้เป็นยาขยายหลอดลม ช่วยรักษาอาการจากหลายโรคที่มีผลให้หลอดลมตีบแคบเช่น โรคหืด (Asthma) โรคหลอดลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อะมิโนฟิลลีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะมิโนฟิลลีนคือ ตัวยา Theophylline จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดลมคลายตัว สำหรับสาร Ethylenediamine ไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อหลอดลม แต่จะช่วยเพิ่มการละลายในน้ำของ Theophylline จึงทำให้ออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น จากกลไกเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

อะมิโนฟิลลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะมิโนฟิลลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้คือ

  • ยาเม็ดชนิดชนิดรับประทาน ขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาฉีด ขนาด 250 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร

อะมิโนฟิลลีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะมิโนฟิลลีนมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้นที่ 225 - 450 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น และแพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดยาตามการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย
  • เด็กอายุมากกว่า 3 ปี: เริ่มต้นรับประทาน 12 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน จากนั้น 1 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 24 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันตามการตอบสนองต่อยาของเด็กโดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี: เด็กกลุ่มนี้พบโรคที่จะก่อให้เกิดการหดตีบของหลอดลมได้น้อย จึงไม่มีข้อมูลการใช้ยาและขนาดยานี้ที่ชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
  • ผู้สูงอายุ: แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาดรับประทานยานี้ตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยาอะมิโนฟิลลีนช่วงท้องว่าง (ก่อนรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง)
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะมิโนฟิลลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะมิโนฟิลลีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อะมิโนฟิลลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะมิโนฟิลลีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ วิงเวียน วิตกกังวล กระสับกระ ส่าย มีอาการตัวสั่น มือสั่น และชีพจรเต้นผิดปกติ

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดสามารถพบอาการอาเจียนบ่อย กระหายน้ำมาก มีไข้ต่ำๆ ชีพจรและหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากพบอาการดังกล่าวต้องหยุดการใช้ยานี้ทันที และรีบพาผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์จะให้การรักษาโดยการรักษาประคับประคองตามอาการ และหากจำเป็นอาจต้องให้สารเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำ (น้ำเกลือ) กับผู้ป่วยร่วมด้วย

มีข้อควรระวังการใช้อะมิโนฟิลลีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิโนฟิลลีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะมิโนฟิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะมิโนฟิลลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะมิโนฟิลลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอะมิโนฟิลลีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาอะมิโนฟิลลีนในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในตู้แช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อะมิโนฟิลลีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะมิโนฟิลลีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Amino Patar (อะมิโน พาตาร์) Patar Lab
Aminophylline A.N.H. (อะมิโนฟิลลีน เอ.เอ็น.เฮช) A N H Products
Aminophylline Atlantic (อะมิโนฟิลลีน แอตแลนติก) Atlantic Lab
Aminophylline Greater Pharma (อะมิโนฟิลลีน เกรทเตอร์ ฟาร์มา) Greater Pharma
Aminophylline Union Drug (อะมิโนฟิลลีน ยูเนียน ดรัก) Union Drug

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Aminophylline [2015,March7]
2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/52#item-8449 [2015,March7]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Aminophylline%20Atlantic/?type=brief [2015,March7]
4. https://www.mims.com/USA/drug/info/aminophylline/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March7]
5. http://www.drugs.com/drug-interactions/aminophylline-index.html?filter=3&generic_only= [2015,March7]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/aminophylline-index.html?filter=2&generic_only= [2015,March7]
7. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a601015.html#storage-conditions [2015,March7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom