Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดท้อง 

บทนำ

โอเมพราโซล (Omeprazole) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอา หารและลำไส้ นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อกำจัดเชื้อ H. pylori (การติดเชื้อเอชไพ โลไร) ที่มักจะฝังตัวอยู่ในผนังกระเพาะอาหาร และทำให้แผลในกระเพาะอาหารหายช้า จัดจำ หน่ายครั้งแรกในประเทศอเมริกา เมื่อปีค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) ประเทศไทยเราสามารถหาซื้อยานี้ได้ตามร้านขายยาทั่วไป อีกทั้งมีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน

หลังรับประทาน ยาจะถูกดูดซึมเข้าทางลำไส้เล็ก ภายใน 3-6 ชั่วโมงและถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ตับ ระดับยาในกระแสเลือดจะลดลงครึ่งหนึ่ง ภายในเวลา 1 - 1.2 ชั้วโมง

โอเมพราโซลจะถูกขับออกจากร่างกายได้ทั้งทางปัสสาวะและอุจจาระ การใช้ยาต้องอยู่ภายในคำสั่งแพทย์เท่านั้น ไม่สมควรไปหาซื้อยามารับประทานเอง

ยาโอเมพราโซล

ยาโอเมพราโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาโอเมพราโซล มีสรรพคุณ ดังนี้

ยาโอเมพราโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโอเมพราโซล จะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เรียกว่า Hydrogen-potassium Adenosinetriphosphatase ทำให้ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร จึงทำให้อาการกรดไหลย้อน และแผลที่เกิดในกระเพาะอาหาร - ลำไส้ดีขึ้น

ยาโอเมพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโอเมพราโซลในประเทศไทยมีทั้งรูปแบบของยารับประทานและยาฉีด

  • ยาแค็ปซูลขนาด 20 มิลลิกรัม
  • ยาเม็ดขนาด 20 มิลลิกรัม
  • ยาฉีดขนาด 40 มิลลิกรัม

ยาโอเมพราโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาโอเมพราโซล คือ

ก. ผู้ใหญ่

ขนาดและระยะเวลาในการรับประทานยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น

ข. ในเด็ก การรับประทานยา ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโอเมพราโซลด้วย ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโอเมพราโซล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาโอเมพราโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

โอเมพราโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ คือ ปวดศีรษะ ท้อง เสีย ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อาจพบผื่นคันได้บ้าง วิงเวียน ปริมาณเอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น (ตับอักเสบ)

มีข้อควรระวังการใช้ยาโอเมพราโซลอย่างไร?

ยาโอเมพราโซลมีข้อควรระวังในการใช้ยา คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ "ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาโอเมพราโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโอเมพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาโอเมพราโซลกับยาอื่นๆ เช่น

ควรเก็บรักษายาโอเมพราโซลอย่างไร?

สามารถเก็บยาโอเมพราโซล ในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาโอเมพราโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโอเมพราโซลมีชื่อการค้า และชื่อบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Airomet-Aom (แอโรเมท-ออม)Masa Lab
Amnopra (แอมโนพรา)AMN Life Science
Desec (ดีเซก)T.O. Chemicals
Dosate (โดเซท)Pharmasant Lab
Duogas (ดูโอแก๊ส)MacroPhar
Duosolin (ดูโอโซลิน)Pond’s Chemical
Eselan (อีเซแลน)Anfarm-Hellas
Eucid (ยูซิด)Greater Pharma
Gaster (แก๊สเตอร์)Unison
Gomec (โกเมค)General Drugs House
Lokit (โลคิท)Kopran
Lomac (โลแมค)Cipla
Lomicid (โลไมซิด)The United Drug (1996)
Losec MUPS (โลเซค เอ็มยูพีเอส)AstraZeneca
Madiprazole (มาดิพราโซล)Pharmadica
Metsec (เมทเซค)T P Drug
Miracid (ไมราซิด)Berlin Pharm
Moprix (โมพริกซ์)Sinensix Pharma
Mosec (โมเซค)P P Lab
Nocid (โนซิด)Farmaline
Ocid (โอซิด)Zydus Cadila
Omeman (โอเมแมน)T. Man Pharma
Omepac (โอเมแพค)Inpac Pharma
Omeprazole GPO (โอเมพราโซล จีพีโอ)GPO
Omeprazole March Pharma (โอเมพราโซล มาร์ช ฟาร์มา) March Pharma
Omeprazole U Square (โอเมพราโซล ยู สแควร์)U Square Lifescience
Omeprol (โอเมพรอล)Sinensix Pharma
Omesec (โอเมเซค)Natco
Omesec Capsule (โอเมเซค แคปซูล)The United Drug (1996)
Omezol (โอเมซอล)Standard Chem & Pharm
Omezole (โอเมโซล)Millimed
Omlek 20 (โอมเลค 20)Unique
Opramed (โอพราเมด)Charoon Bhesaj
O-Sid (โอ-ซิด)Siam Bheasach
Prazole (พราโซล)Renata
Sanosec (ซาโนเซค)Pharmahof
Seto-o (เซโต-โอ)Putchubun Dispensary
Stomec (สโตเมค)Medicine Products
Ulpracid (อัลพราซิด)Polipharm
Ulprazole (อัลพราโซล)Polipharm
Zefxon (เซฟซอน)Biolab
Zigacap (ไซกาแคพ)Bangkok Lab & Cosmetic

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Omeprazole [2014,April1].
  2. http://www.drugs.com/drug-interactions/omeprazole.html [2014,April1].
  3. http://www.healthcentral.com/acid-reflux/r/medications/omeprazole-oral-3766/dosage


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 natt500 notmahachai
Frame Bottom