Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดศีรษะ  ไมเกรน 

บทนำ

ยาเออร์โกตามีน (Ergotamine) หรือยาชื่อการค้าที่มักรู้จัก คือ ยาคาเฟอร์กอท (Cafergot ) เป็นสารเคมีกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloid: สารเคมีกลุ่มที่ประกอบด้วยไนโตรเจน/Nitrogen เป็นหลัก) สามารถสกัดได้จากเชื้อราที่มีชื่อว่า Claviceps purpurea ถูกนำมาใช้รักษาโรคไมเกรน โดยออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือด/เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมองเกิดการหดตัว หากร่างกายได้รับยานี้ในขนาดสูงมากๆ อาจได้รับอันตรายจากภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือเกิดภาวะเนื้อตายด้วยขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆ

เออร์โกตามีน ยังมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัวมากขึ้น จึงห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจก่อให้เกิดการแท้งบุตรได้ และในบางโอกาสถูกนำมาใช้รักษาอาการเลือดออกในโพรงมดลูกหลังคลอดบุตรอีกด้วย

เมื่อร่างกายได้รับยาเออร์โกตามีนเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะถูกส่งไปที่อวัยวะตับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับน้ำดีเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด และยาบางส่วนจะถูกขับออกมากับปัสสาวะ

ในตลาดยาบ้านเรามักจะมีการผสมสารกาเฟอีนเข้าไปในสูตรตำรับยา เพื่อเพิ่มฤทธิ์การหดตัวของหลอดเลือดที่บริเวณสมองโดยไม่ต้องเพิ่มตัวยาเออร์โกตามีน หรือจะกล่าวได้ว่า สารกาเฟอีนช่วยเสริมฤทธิ์ของการรักษาและในทางอ้อมเป็นการป้องกันการได้รับยาเออร์โกตามีนมากเกินไป

กฎหมายยาของประเทศไทยจัดเออร์โกตามีนอยู่ในหมวดของยาอันตราย การใช้ยานี้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมจึงควรต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ยาเออร์โกตามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเออร์โกตามีน

สรรพคุณของยาเออร์โกตามีนคือ รักษาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน

ยาเออร์โกตามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเออร์โกตามีนมีกลไกการออกฤทธิ์ต่อผนังหลอดเลือดในบริเวณศีรษะโดยทำให้เกิดการหดตัว นอกจากนี้เออร์โกตามีนยังแข่งขันกับสารสื่อประสาทในสมองบางตัวที่ชื่อ ซีโรโตนิน (Serotonin) จึงเป็นเหตุสนับสนุนการหดตัวของหลอดเลือดบริเวณสมองอีกทางหนึ่ง ซึ่งจาก การหดตัวของหลอดเลือดที่พอดีและเหมาะสม จะส่งผลให้อาการปวดศีรษะจากไมเกรนทุเลาลง

ยาเออร์โกตามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเออร์โกตามีนจัดจำหน่ายในรูปแบบของ ยาเม็ด โดยมีส่วนประกอบของยาเออร์โกตามีน 1 มิลลิกรัมกับสารกาเฟอีน 100 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นสูตรตำรับที่พบมากที่สุดในตลาดยาของบ้านเรา

ยาเออร์โกตามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเออร์โกตามีนมีขนาดรับประทานดังนี้

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เมื่อมีอาการปวดไมเกรน หากอาการยังไม่ดีขึ้นทุก 30 นาที ให้รับประทานต่อจากยามื้อแรก 1 เม็ด โดยห้ามรับประทานยาเกิน 6 เม็ด/วัน และไม่เกิน 10 เม็ด/สัปดาห์ สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การได้รับยาเกินขนาดต้องแก้ไขโดยทำให้อาเจียนหรือล้างท้อง

*****อนึ่ง:

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเออร์โกตามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเออร์โกตามีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเออร์โกตามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเออร์โกตามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่อระบบต่างๆของร่างกายดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ยาเออร์โกตามีนอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาเออร์โกตามีนคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเออร์โกตามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเออร์โกตามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเออร์โกตามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาเออร์โกตามีนอย่างไร

สามารถเก็บยาเออร์โกตามีนภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาเออร์โกตามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเออร์โกตามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Avamigran (เอวไมเกรน) A. Menarini
Cafergot (คาเฟอร์กอท) Amdipharm
Degran (ดีแกรน) Ranbaxy
Ergosia (เออร์โกเซีย) Asian Pharm
Gynaemine (กายเนมีน) Sriprasit Pharma
Hofergot (โฮเฟอร์กอท) Pharmahof
Migana (ไมกานา) T. Man Pharma
Neuramizone (นูรามิโซน) Sriprasit Pharma
Poligot-CF (โพลิกอต-ซีเอฟ) Polipharm
Polygot (โพลีกอต) Pharmasant Lab
Tofago (โทฟาโก) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

1. http://www.rxlist.com/cafergot-drug/indications-dosage.htm [2014,Sept6]
2. http://www.mims.com/Thailand/patientmedicine/generic/Ergotamine [2014,Sept6]
3. https://www.mims.com/USA/drug/info/ergotamine/?type=full&mtype=generic [2014,Sept6]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Degran/?q=ergotamine&type=brief [2014,Sept6]
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Ergotamine#Biosynthesis [2014,Sept6]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/ergotamine-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Sept6]
7. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a601048.html#storage-conditions [2014,Sept6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom