Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

เพรดนิโซโลน (Prednisolone) จัดเป็นสารสังเคราะห์กลุ่ม Glucocorticoid นำมาใช้ทางการแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์ต้านการอักเสบ เช่น ยับยั้งการอักเสบอันมีสาเหตุจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย การอักเสบของกระดูก อาการหอบในโรคหืด ภาวะภูมิแพ้/โรคภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ ผื่นคันทางผิวหนัง นอกจากนี้ยังถูกนำไปช่วยบำบัดรักษาอาการของโรคมะเร็งในเม็ดเลือด/มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ทั้งนี้การใช้ยาที่ขนาดต่างๆ จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ด้วยยานี้มีผลข้างเคียงมากมาย โดยเฉพาะผลต่อระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ระบบทางเดินอาหาร ระบบการทำงานของเกล็ดเลือด อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดอื่นอีกมากมาย ดังนั้น ยานี้จึงจัดเป็นยาควบคุมที่ต้องมีแพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย ไม่สามารถซื้อหาได้เองตามร้านขายยาทั่วไป

ยาเพรดนิโซโลนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเพรดนิโซโลน

สรรพคุณ (คุณสมบัติ) ของยาเพรดนิโซโลน ได้แก่

ยาเพรดนิโซโลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

เพรดนิโซโลน จะยับยั้งการเคลื่อนตัวของเซลเม็ดเลือดขาว ที่มีหน้าที่ต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย (Polymorphonuclear Leukocytes) ที่ผ่านมาทางหลอดเลือดฝอย อีกทั้งกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย เพื่อไม่ให้มีการทำลายอวัยวะที่เจ็บป่วยอยู่ ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้ลดการอักเสบ และทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น

ยาเพรดนิโซโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

การจัดจำหน่ายยาเพรดนิโซโลน ที่มีในประเทศไทยมีหลายรูปแบบได้แก่

ยาเพรดนิโซโลนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาเพรดนิโซโลน คือ

  • ขนาดรับประทานของผู้ใหญ่เพื่อต้านการอักเสบอยู่ในช่วง 5-60 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประ ทาน 1-4ครั้ง/วัน
  • ขนาดรับประทานของเด็กต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา

อย่างไรก็ตาม ขนาดของยารับประทานขึ้นอยู่กับอาการของโรคและสภาพร่างกายของผู้ ป่วย ทั้งนี้แพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้พิจารณาปรับขนาดการรับประทานและสั่งจ่ายยาได้อย่างเหมาะ สม

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเพรดนิโซโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเพรดนิโซโลน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาเพรดนิโซโลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงจากยา เพรดนิโซโลน ได้แก่ ทำให้มีอาการบวม ด้วยยานี้ โดยก่อให้เกิดการเพิ่มของเกลือโซเดียมในร่างกาย, ประจำเดือนมาผิดปกติ, มีขนขึ้นดกทั้งตัวรวมทั้งใบหน้าด้วย, กระดูกพรุน, ต้อกระจก สิว, ผิวหนังบาง, กล้ามเนื้อลีบ จึงมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง, ความต้านทานต่อการติดเชื้อโรคต่ำลง

มีข้อควรระวังการใช้ยาเพรดนิโซโลนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยา เพรดนิโซโลน ได้แก่

***** อนึ่ง การใช้ยาทุกชนิด ที่รวมถึงยาเพรดนิโซโลนด้วย ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด รวมทั้ง เมื่อจะซื้อยาใช้เอง ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ

ยาเพรดนิโซโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาของยาเพรดนิโซโลนกับยาอื่นๆ ได้แก่

ไม่แนะนำให้ใช้ วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ/ไข้ทรพิษ ขณะที่รับประทานยาเพรดนิโซโลนด้วยอาจเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อจากวัคซีน อีกทั้งอาจทำให้ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนไม่เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน การใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) บางกลุ่ม ร่วมกับ ยาเพรดนิโซโลน สามารถเพิ่มความเสี่ยงทำให้เส้นเอ็นอักเสบได้ ทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิด ขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ยาต้านเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว เช่น Ciprofloxacin และ Ofloxacin เป็นต้น

การใช้ยาแก้ปวดบางกลุ่มร่วมกับยาเพรดนิโซโลน สามารถเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดผลข้าง เคียง เช่น เลือดออกผิดปกติ ปวดท้องรุนแรง เวียนศีรษะ และมีลักษณะของอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยจากมีเลือดออกในทางเดินอาหาร กลุ่มยาแก้ปวดดังกล่าว เช่น Ibuprofen และ Celecoxib เป็นต้น

ควรเก็บรักษายาเพรดนิโซโลนอย่างไร?

ควรเก็บยาเพรดนิโซโลน ในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส พ้นจากแสงแดดและความชื้น และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาเพรดนิโซโลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาเพรดนิโซโลนในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Clinipred (คลีนิเพรด) Bangkok Lab & Cosmetic
Di-Adreson F (ได-อดรีซัน เอฟ) MSD
Exopred (อีโซเพรด) Allergan
Farakil (ฟาราคิล) Chew Brothers
Fortisone (ฟอร์ทิโซน) The Forty-Two
Inf-Oph (อินฟ์-ออฟ) Seng Thai
Levoptin Simplex (ลีวอฟทิน ซิมเพลกซ์) Archifar
Mysolone-N (มายโซโลน-เอน) Okasa Pharma
Neosolone-C (นีโอโซโลน-ซี) Chew Brothers
Neosolone-G (นีโอโซโลน-จี) Chew Brothers
Neosolone-Y (นีโอโซโลน-วาย) Chew Brothers
Neozolone (นีโอโซโลน) British Dispensary
Opredsone (โอเพรดโซน) Greater Pharma
Polypred (โพลีเพรด) Pharmasant Lab
Pred Oph Ear Drops Seng Thai
Pred Oph Eye Drops Seng Thai
Predcap (เพรดแคป) Bangkok Lab & Cosmetic
Predex (พริเดกซ์) Takeda
Pred-Forte/Pred-Mild (เพรด-ฟอร์ท/เพรด-มายด์) Allergan
Predi K.B. (เพรดิ เค บี) K.B. Pharma
Predisole (พริดิโซน) P P Lab
Predman (เพรดแมน) T. Man Pharma
Predmycin P (เพรดมายซิน พี) Allergan
Prednisolone Atlantic (เพรดนิโซโลน แอทแลนติค) Atlantic Lab
Prednisolone BJ Benjaosoth (เพรดนิโซโลน บีเจ เบญจโอสถ) BJ Benjaosoth
Prednisolone Charoen Bhaesaj (เพรดนิโซโลน เจริญ เภสัช) Charoen Bhaesaj Lab
Prednisolone Chew Brothers (เพรดนิโซโลน ชิว บาร์เทอร์) Chew Brothers
Prednisolone GPO (เพรดนิโซโลน จีพีโอ) GPO
Prednisolone Greater Pharma (เพรดนิโซโลน เกรทเตอร์ ฟาร์มา) Greater Pharma
Prednisolone Medicine Products (เพรดนิโซโลน เมดิซิน โพรดักซ์) Medicine Products
Prednisolone Medicpharma (เพรดนิโซโลน เมดิคฟาร์มา) Medicpharma
Prednisolone Pond’s Chemical (เพรดนิโซโลน พอนด์’ส เคมิคอล) Pond’s Chemical
Prednisolone Suphong Bhaesaj (เพรดนิโซโลน สุพง เภสัช) Suphong Bhaesaj
Prednisolone T.P. (เพรดนิโซโลน ที.พี) T P Drug
Prednisolone Vesco Pharm (เพรดนิโซโลน เวสโก ฟาร์มา) Vesco Pharma
Predsomed (เพรดโซเมด) Medicpharma
Presoga (พรีโซกา) Utopian

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=prednisolone
  2. http://www.medicinenet.com/prednisolone_solutionsyrup-oral/page5.htm
  3. http://www.drugs.com/dosage/prednisolone.html#Usual_Pediatric_Dose_for_Immunosuppression
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/floxin-iv-with-prednisone-1741-3087-1936-0.html


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom