Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  หลอดเลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาลอซาร์แทน (Losartan) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง จัดอยู่ในกลุ่มยา Angiotensin II receptor (type AT1) antagonist ในทางการแพทย์ยังนำยานี้มาช่วยชะลอภา วะไตวาย อันมีสาเหตุจากโรคเบาหวานได้ด้วย

ยาลอซาร์แทน สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีโดยการรับประทาน การใช้ร่วมกับยาขับ ปัสสาวะบางตัว สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา และช่วยลดปริมาณการใช้ยาขับปัสสาวะดังกล่าวด้วย และมีการทดสอบการใช้ยานี้กับสัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์พบว่า สามารถก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อน จึงไม่สมควรใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์ อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ยาลอซาร์แทน

ยาลอซาร์แทนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยาลอซาร์แทน มีสรรพคุณรักษาอาการป่วยจากภาวะความดันโลหิตสูง รวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

ยาลอซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

หลังจากการรับประทานยาลอซาร์แทน ร่างกายจะทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มการหลั่งพร้อมกับลดสารเคมีบางตัว และส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวจึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดต่ำลง

ยาลอซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายที่มีในประเทศไทยเป็น ยาเม็ดขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม นอก จากนี้ยังมีบางสูตรตำรับ ที่ผสมยาขับปัสสาวะเพื่อสนับสนุนการรักษาด้วย

ยาลอซาร์แทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

สามารถรับประทานยาลอซาร์แทนได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร โดยขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง เพื่อประสิทธิผลของการรักษาแพทย์อาจพิจารณาปรับขนาดรับประ ทานสูงสุดในผู้ใหญ่เป็น 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง และในทางกลับกันหากผู้ป่วยได้รับยาอื่นร่วมในการรักษา เช่น ยาขับปัสสาวะ แพทย์สามารถพิจารณาปรับขนาดรับประทานลดลงเป็น 25 มิล ลิกรัมวันละครั้ง การสั่งจ่ายยานี้ตลอดจนถึงขนาดรับประทานต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาลอซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาต่างๆรวมทั้งยาลอซาร์แทน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเว ลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาลอซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงของยาลอซาร์แทน ได้แก่

มีข้อควรระวังการใช้ยาลอซาร์แทนอย่างไร?

ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยานี้

ยาลอซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานยาลอซาร์แทนร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อวัณโรคและเชื้อรา สามารถลดระดับยาลอซาร์แทนซึ่งอยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ ทำให้ความสามารถในการรักษาความดันโลหิตสูงลด ลงไป ยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อวัณโรคและเชื้อราดังกล่าว เช่น ไรแฟมฟิซิน (Rifampicin) และ ฟลูโคนาโซล( Fluconazole)

ควรเก็บรักษายาลอซาร์แทนอย่างไร?

สามารถเก็บยาลอซาร์แทนที่อุณหภูมิห้อง โดยบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท พ้นแสงสว่าง และเด็กเล็ก

ยาลอซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Fortzaar (ฟอร์ทซาร์) MSD
Hyzaar (ไฮซาร์) MSD
Lanzaar 50 (แลนซาร์) Berlin Pharm
Losartan GPO (ลอซาร์แทน) GPO
Tanzaril (แทนซาริล) Silom Medica

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cozaar/?type=full#Dosage [2013,April24].
  2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a695008.html [2013,April24].
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Losartan#cite_note-1 [2013,April24].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sunan1234 kkodchaporn
Frame Bottom