Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีไข้ 

บทนำ

ยาซาลิไซลาไมด์ (Salicylamide) จัดเป็นยาประเภทยาแก้ปวด - ยาลดไข้ หากจะมองภาพ รวมในหลายประเทศได้กำหนดให้ยาซาลิไซลาไมด์จำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ อีกทั้งหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยทั่วไป หลายสูตรตำรับที่ผลิตออกมาจะมีการนำยาซาลิไซลาไมด์มาผสมร่วมกับตัวยาอื่นเช่น แอสไพริน (Aspirin) กาเฟอีน พาราเซตามอล(Paracetamol) ฟีนิลเอฟรีน (Phenylephrine) และอื่นๆ โดยระบุสรรพคุณบรรเทาอาการปวดกล้าม เนื้อ ข้ออักเสบ เป็นไข้จากโรคหวัด รวมถึงอาการปวดประจำเดือน

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานทั้งชนิดเม็ด แคปซูล ชนิดน้ำ และยาทาเฉพาะที่ โดยจะเป็นลักษณะของยาผสม ไม่ค่อยพบสูตรตำรับในลักษณะของยาเดี่ยว

ทั้งนี้มีข้อควรระวังบางประการเกี่ยวกับยานี้ เช่น

ประการสำคัญในการใช้ยานี้ ผู้ป่วยควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ และโดยปกติเมื่อใช้ยานี้ไปแล้ว 3 วันอาการป่วยยังไม่ทุเลาหรือเป็นรุนแรงมากขึ้น ควรต้องหยุดการใช้ยานี้แล้วกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา และเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่างๆของการใช้ยานี้ ผู้บริโภคควรขอคำปรึกษาการใช้ยาจากแพทย์หรือจากเภสัชกรก่อนการใช้ยานี้ทุกครั้ง

ซาลิไซลาไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซาลิไซลาไมด์

ยาซาลิไซลาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นยาแก้ปวด ยาลดไข้

ซาลิไซลาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซาลิไซลาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์คือ ยาซาลิไซลาไมด์เป็นอนุพันธุ์ของกรดซาลิไซลิก(Salicylic acid) ชนิดที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นซาลิไซเลต (Salicylate) ตัวยาจะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วหลังดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยจะทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด และออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ซาลิไซลาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซาลิไซลาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ซาลิไซลาไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาซาลิไซลาไมด์จะขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรตำรับยาซึ่งมียาอื่นผสมอยู่ ประกอบกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องนำข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยมาพิจารณาด้วยเช่น โรคประจำตัว อายุ น้ำหนัก

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซาลิไซลาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาซาลิไซลาไมด์ให้ตรงเวลา หากลืมรับ ประทานยานี้สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

ซาลิไซลาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซาลิไซลาไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดัง นี้เช่น รู้สึกระคายเคืองในกระเพาะอาหาร ปวดท้องเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง คลื่นไส้ วิงเวียน ง่วงนอน ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการผื่นคันทางผิวหนัง มีอุจจาระเป็นเลือด อาเจียน ปัสสาวะน้อยลง ได้ยินเสียงแว่วหรือสูญเสียการได้ยิน

*สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: อาจพบภาวะตับ-ไตมีความเสียหายเกิดขึ้นได้

มีข้อควรระวังการใช้ซาลิไซลาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ซาลิไซลาไมด์เช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซาลิไซลาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซาลิไซลาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซาลิไซลาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาซาลิไซลาไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาซาลิไซลาไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาใน ช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง แดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ซาลิไซลาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซาลิไซลาไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Apracur (อะปราเคอร์) Apracure
Fecol (เฟคอล) Nakornpatana
Painol (ไพนอล) The Forty-Two

บรรณานุกรม

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Salicylamide [2015,Sept12]
2.http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=Salicylamide [2015,Sept12]
3.http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Salicylamide [2015,Sept12] ]
4.http://www.drugbank.ca/drugs/DB08797 [2015,Sept12]
5.http://www.rxwiki.com/salicylamide [2015,Sept12]
6.http://www.drugs.com/cdi/acetaminophen-caffeine-salicylamide.html [2015,Sept12]
7.http://www.medicinenet.com/salicylamideacetaminophenphenyltoloxamine_capsul/page3.htm [2015,Sept12]
8.http://www.drugs.com/drug-interactions/acetaminophen-aspirin-caffeine-salicylamide-index.html?filter=2&generic_only=#G [2015,Sept12]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน NBP mochadiva Tnj_2
Frame Bottom