Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาถ่ายพยาธิ 

บทนำ

ยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล (Mebendazole) ถูกพัฒนาโดยบริษัทแจนเซ่น (Janssen) ประ เทศสหรัฐอเมริกา มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิ/หนอนพยาธิ์ต่างๆอาทิเช่น พยาธิเข็มหมุด พยาธิตัวกลม (เช่น พยาธิไส้เดือน) พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกระบุให้ยามีเบนดาโซลเป็นยาสำหรับสาธารณสุขขั้นมูลฐานของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยได้บรรจุยามีเบนดาโซลอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย แล้ว

สมัยวัยเด็ก หลายท่านคงได้ยินผู้ปกครองพูดว่าจะซื้อยาถ่ายพยาธิมาให้ลูกรับประทาน ซึ่ง ผลิตออกมามีรูปลักษณะคล้ายทอฟฟี และทำให้เด็กเชื่อว่าเป็นขนม อาจมีข้อเสียติดตามมา เพราะเด็กๆไม่รู้ว่านี่เป็นยาไม่ใช่ขนม หลายบ้านจึงอาจจะพบเห็นว่าลูกหยิบยามารับประทานเอง ด้วยความเข้าใจผิด ปัจจุบันกฏหมายมีข้อบังคับที่เข้มงวดทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีมาตรฐานมากขึ้น เช่น ยามีเบนดาโซลซึ่งมีรูปแบบบรรรจุภัณฑ์เป็นชนิดรับประทานเท่านั้น

ยามีเบนดาโซลถูกดูดซึมได้ไม่ค่อยดีนักจากระบบทางเดินอาหาร ยาส่วนน้อยที่ถูกดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือด จะจับกับโปรตีน 95% จากนั้นจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 3 - 6 ชั่วโมงในการขับยาปริมาณ 50% ออกมากับอุจจาระ และส่วน น้อยจะถูกขับออกกับปัสสาวะ

ยามีเบนดาโซลจัดเป็นยาอันตราย เพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ทุก ครั้ง

ยามีเบนดาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มีเบนดาโซล

ยามีเบนดาโซลมีสรรพคุณสำหรับฆ่า/ถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ โดยสามารถออกฤทธิ์ฆ่าพยาธิหลายชนิดได้ภายในเวลาเดียวกัน

ยามีเบนดาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามีเบนดาโซลมีกลไกออกฤทธิ์โดยตัวยาจะทำลายการสร้างท่อลำเลียงอาหารภายในลำ ไส้ของหนอนพยาธิ ทำให้ปิดกั้นการดูดกลืนสารอาหารอื่นๆ เช่น น้ำตาลกลูโคลส (Glucose) ส่งผลให้พยาธิขาดสารอาหารและตายในที่สุด

ยามีเบนดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามีเบนดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด
  • รูปแบบยาน้ำ ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร

ยามีเบนดาโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามีเบนดาโซล มีขนาดรับประทาน ดังนี้

ก. ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุเกิน 2 ปีขึ้นไป

  • สำหรับฆ่าพยาธิตัวกลม (บางครั้งอาจได้ยินชื่อว่า พยาธิหอยโข่ง (Angiostrongylo sis): รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 5 วัน
  • สำหรับฆ่าพยาธิไส้เดือน (Ascariasis): รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 3 วัน
  • สำหรับฆ่าพยาธิปากขอ (Hookworm infection): รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วัน ละ 2 ครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 3 วัน
  • สำหรับฆ่าพยาธิแส้ม้า (Whipworm infection): รับประทานครั้งละ 1 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 3 วัน
  • สำหรับฆ่าพยาธิเข็มหมุด (Pinworm infection): รับประทานครั้งแรก 100 มิลลิกรัมครั้ง เดียว จากนั้นอีก 2 สัปดาห์รับประทาน 100 มิลลิกรัมอีก 1 ครั้ง

ข. ในเด็ก: ในเด็กเล็ก การใช้ยาต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามีเบนดาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามีเบนดาโซล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยามีเบนดาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ด้วยยามีเบนดาโซลถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้น้อย จึงพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆได้ไม่มากเท่าใด ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะของโรคตับ สามารถจะพบผลข้างเคียงจากยามีเบนดาโซลได้มากกว่าคนปกติ ซึ่งผลข้างเคียงที่อาจพบได้มีดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ยามีเบนดาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามีเบนดาโซลดังนี้

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยามีเบนดาโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยามีเบนดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามีเบนดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายามีเบนดาโซลอย่างไร?

ควรเก็บยามีเบนดาโซลที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยามีเบนดาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามีเบนดาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Alworm (อัลวอร์ม) The Forty-Two
Anti-worm (แอนตี้-วอร์ม) Patar Lab
Benda (เบนด้า) Thai Nakorn Patana
Bendazole (เบนดาโซล) Utopian
Big-Ben 500 (บิ๊ก-เบน 500) Greater Pharma
Drivermide (ไดร์เวอร์ไมด์) Nakornpatana
Fuben 88 (ฟูเบน 88) T.O. Chemicals
Fugacar (ฟูกาคาร์) Janssen-Cilag
Hero-Benson (ฮีโร-เบนสัน) Heromycin Pharma
K.B. Bendazole (เค.บี. เบนดาโซล) K.B. Pharma
Masaworm-1 (มาซาวอร์ม-1) Masa Lab
Meba (มีบา) Polipharm
Meben (มีเบน) General Drugs House
Mebenda-P (มีเบนดา-พี) P P Lab
Mebendazole B L Hua (มีเบนดาโซล บี แอล ฮั้ว) B L Hua
Mebendazole Community Pharm (มีเบนดาโซล คอมมูนิตี้ ฟาร์ม) Community Pharm PCL
Mebendazole GPO (มีเบนดาโซล จีพีโอ) GPO
Mebendazole Utopian (มีเบนดาโซล ยูโทเปี้ยน) Utopian
Medazole (มีดาโซล) Asian Pharm
Quemox (ควีม็อก) YSP Industries
Rid-O-Worm (ริด-โอ-วอร์ม) New York Chemical
Vagaka (วากาคา) Atlantic Lab
Warca (วาร์กา) Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Mebendazole [2014,July26]
2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/essential_book_56.pdf [2014,July26]
3. https://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=mebendazole [2014,July26]
4. http://www.drugs.com/mtm/mebendazole.html [2014,July26]
5. http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Angiostrongyliasis.htm [2014,July26]
6. http://www.mims.com/USA/drug/info/mebendazole/Mebendazole?type=full&mtype=generic [2014,July26]
7. http://www.drugs.com/drug-interactions/mebendazole.html [2014,July26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Magpie
Frame Bottom