Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เส้นประสาท  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เส้นประสาทอักเสบ 

บทนำ

วิตามิน บี-รวม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมตัวยาหรือสารสำคัญของวิตามิน บี มากกว่า 1 ชนิดอยู่ในตำรับเดียวกัน วิตามินบีรวมของตลาดยาไทยที่พบเห็นได้บ่อยมักมีส่วนประกอบของวิตามิน บี1 บี6 และ บี12 (Vitamin B 1-6-12) แต่ปริมาณตัวยาวิตามิน บี ของแต่ละบริษัทก็ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรตำรับที่นำไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยาชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จัก เช่น ยานิวโรเบียน (Neurobion)

ยากลุ่มวิตามิน บี เป็นยาที่ละลายน้ำได้ดี และขับออกจากร่างกายโดยผ่านมากับปัสสาวะเป็นส่วนมาก แต่นั่นมิได้หมายความว่ายาจะไม่ทำอันตรายหรือไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับร่าง กาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายต่อยาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน

วิตามิน บี 1-6-12 มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นิวโรเบียน

วิตามิน บี 1-6-12 มีสรรพคุณใช้บำบัดและรักษาพยาธิสภาพหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบปลายประสาท อาทิเช่น

วิตามิน บี 1-6-12 มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

 • วิตามิน บี 1-6-12 มีกลไกการออกฤทธิ์โดยเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญ ของเซลล์ประสาทในร่างกาย การได้รับวิตามิน บี 1-6-12 ที่เพียงพอและเหมาะสม จะทำให้กระ บวนการทำงานของเซลล์ประสาทเป็นไปอย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานของอวัยวะในร่างกายที่มีผลกระทบกลับมาทำหน้าที่ได้เช่นเดิม แต่ทั้งนี้ร่างกายต้องได้รับสารอาหารอื่นๆที่เพียงพอและเหมาะสมร่วมด้วย
 • วิตามิน บี 1-6-12 มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

  วิตามิน บี 1-6-12 มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  ก. จำหน่ายในรูปแบบยาเม็ด ที่ประกอบด้วย

  ข.จำหน่ายในรูปแบบยาฉีด ใน 3 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

  *****หมายเหตุ:

  ปริมาณยาของวิตามิน บี1 บี6 และ บี12 ของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสูตรตำรับที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา

  วิตามิน บี 1-6-12 มีขนาดรับประทานอย่างไร?

  วิตามิน บี 1-6-12 มีขนาดรับประทาน ดังนี้

  ก.ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร การปรับเปลี่ยนขนาดและระยะเวลาในการรับประทานขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น การรับประทานวิตามินบีเป็นระยะเวลานาน สามารถก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ เช่น หากร่างกายได้รับวิตามิน บี 6 มากกว่า 1 กรัม/วัน เป็นเวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไป สามารถก่อให้เกิดอาการคล้ายกับเส้นประ สาทเป็นพิษ (Neurotoxic effects)

  ข. เด็ก: ข้อมูลการใช้ยานี้ในเด็กมีจำกัด ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็ก ต้องขึ้นกับตำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึง วิตามิน บี 1-6-12 ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ

  เภสัชกร ดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานวิตามิน บี 1-6-12 สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  วิตามิน บี 1-6-12 มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยากลุ่มวิตามิน บีรวม ที่รวมถึง วิตามิน บี 1-6-12 สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผล ข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการเหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการคัน หรือมีอาการคล้ายเป็นลมพิษ และอาการอื่นที่อาจพบเห็นได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือปวดท้อง เป็นต้น

  มีข้อควรระวังการใช้วิตามิน บี 1-6-12 อย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ วิตามิน บี 1-6-12 ดังนี้

  ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมวิตามิน บี 1-6-12 ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  วิตามิน บี 1-6-12 มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  วิตามิน บี 1-6-12 มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

  ควรเก็บรักษาวิตามิน บี 1-6-12 อย่างไร?

  ควรเก็บวิตามิน บี 1-6-12 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

  วิตามิน บี 1-6-12 มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  วิตามินบี 1-6-12 ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  3 B (3 บี) Atlantic Lab
  3-Vitabee (3-ไวตาบี) Chew Brothers
  Ammi-Vita (แอมมี-ไวตา) MacroPhar
  B1 B6 B12 Utopian (บี1 บี6 บี12 ยูโทเปียน) Utopian
  B1-6-12 (บี 1-6-12) Chinta
  Beromin Forte (เบอโรมิน ฟอร์ท) Condrugs
  B-Trimin (บี-ไตรมิน) Bangkok Lab & Cosmetic
  Cori-3B (โครี-3บี) A N H Products
  Cyriamine/Cyriamine Fort (ซีไรอามีน/ซีไรอามีน ฟอร์ท) Pharmasant Lab
  Genavit (เจนาวิต) General Drugs House
  K.B. Tribemin (เค.บี. ทริเบมิน) K.B. Pharma
  Masa 3B (มาซา 3บี) Masa Lab
  Mila-Vita (มิลา-ไวตา) Milano
  Neubee Forte (นูบี ฟอร์ท) Medifive
  Neurobex (นูโรเบ็กซ์) British Dispensary (L.P.)
  Neurobion (นูโรเบียน) Merck
  Nuro-B (นูโร-บี) T.O. Chemicals
  Nuvit (นูวิต) Pharmaland
  O.S.T. Vit (โอ.เอส.ที. วิต) Greater Pharma
  One Six Twelve (วัน ซิก ทเวล) M & H Manufacturing
  Princi-B Fort (พรินซี-บี ฟอร์ท) sanofi-aventis
  Saebin F 1-6-12 (เซบิน เอฟ 1-6-12) Chinta
  Sambee (แซมบี) Medicpharma
  Tribemed (ทริเบเมด) Medicpharma
  Tribemine (ทริเบมิน) Utopian
  Tribesian (ทริเบเซียน) Asian Pharm
  Triple-B (ทริเปิล-บี) B L Hua
  Trivit-B (ไตรวิต-บี) T P Drug
  Uto Vitavit (ยูโท ไวตาวิต) Utopian
  Vitabion (วิตาเบียน) Unison
  Vitamin B 1-6-12 GPO (วิตามิน บี 1-6-12 จีพีโอ) GPO
  Vitamin B1+6+12 T Man (วิตามิน บี1+6+12 ที แมน T. Man Pharma
  Vitelsix (วิตเอลซิก) Unison
  Vitron (ไวทรอน) Pharmaland

  บรรณานุกรม

  1 http://www.mims.com/Malaysia/drug/info/Neurobion/?type=full#Indications [2014,June26].
  2 http://www.mims.com/thailand/drug/info/Neurobion/ [2014,June26]  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
  Frame Bottom