Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไทรอยด์  ระบบต่อมไร้ท่อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ใจสั่น  ผอมลง  หงุดหงิดง่าย 

ทั่วไป

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือก ทางด้านหน้าของลำคอ มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ถ้าหากต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป จะทำให้เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่เรียกว่า ภาวะ หรือ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis) หรืออาจเรียก ภาวะ/โรคต่อมไทรอยด์ทำ งานเกิน (Hyperthyroid หรือโรค/ภาวะ Hyperthyroidism)

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเกิดได้อย่างไร?

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายที่ผิดปกติ กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป พบภาวะนี้ในผู้หญิงได้บ่อยกว่าในผู้ชาย และพบว่าผู้ป่วยบางรายมีญาติพี่น้องเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษเหมือนกันด้วย

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีอาการอย่างไร?

ผู้ป่วยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษมักมีอาการหลายๆอย่างร่วมกัน ได้แก่ เหนื่อยง่าย ใจสั่น ขี้ร้อนง่าย เหงื่อออกมาก หงุดหงิด นอนไม่หลับ กินจุแต่น้ำหนักลดลง ประจำเดือนผิดปกติ บางรายอาจมี คอโต (ต่อมไทรอยด์โต) หรือตาโปนทั้งสองตาร่วมด้วย

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีผลข้างเคียงแทรกซ้อนอย่างไร?

ผู้ป่วยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆอาจมีผลข้างเคียงแทรกซ้อนที่อันตรายต่างๆ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย เกิดลิ่มเลือดในช่องหัวใจแล้วกระจายไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆ เช่น ที่สมอง ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตได้ ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการตาโปนร่วมด้วย อาจทำให้ตาแห้ง หนังตาปิดไม่สนิท กระจกตาเป็นแผล หรือมีผลกระทบต่อการมองเห็นได้

แพทย์วินิจฉัยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้อย่างไร?

เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่สงสัยว่ามีภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง โดยแพทย์จะสอบถามอาการ และตรวจร่างกาย ตรวจคลำต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ ถ้าหากสง สัยว่ามีภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ก็จะเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนไท รอยด์เพื่อยืนยันว่าเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษจริงหรือไม่

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีวิธีรักษาอย่างไร?

โดยทั่วไป การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษมี 3 วิธี ได้แก่ การรักษาด้วย ยา การผ่าตัด และน้ำแร่รังสีไอโอดีน/น้ำแร่รังสี (ปัจจุบัน มียาเป็นแคปซูล แต่ยังมีข้อจำกัดในการนำมาใช้มาก จึงยังไม่เป็นที่นิยม) แพทย์จะพิจารณาปัจจัยต่างๆของผู้ป่วย เช่น อายุ ความรุนแรงของอาการ ขนาดของต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้น เพื่อเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาให้หายขาดได้ จะหายช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้รักษา ถ้ารักษาด้วยยามักจะหายช้า และแม้จะหยุดยาได้ แต่หลังการหยุดยา พบว่าผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่ง จะกลับมาเป็นโรคใหม่ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 ปีแรกหลังหยุดยา แต่ถ้ารักษาด้วยการทำลายต่อมไทรอยด์ เช่น การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก หรือการกินน้ำแร่รังสีไอโอดีน ก็จะมีโอกาสหายขาดได้สูง

หลังรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษหายขาดแล้ว จะต้องกินยาต่ออีกหรือไม่?

โดยทั่วไป ผู้ป่วยที่รักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษหายขาดแล้ว แพทย์จะนัด ตรวจติดตามผลการรักษาห่างๆ เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อตรวจดูอาการ และเจาะเลือดตรวจวัดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ว่า ยังอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ถ้ายังอยู่ในระดับปกติ ผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องกินยาใดๆ แต่ถ้าพบว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติแล้ว แพทย์จะให้กินยาฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนไทรอยด์ให้ขึ้น มาเป็นปกติ ในกรณีนี้ ผู้ป่วยมักจำเป็นต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยด์นี้ไปตลอดชีวิต

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษป้องกันได้หรือไม่?

เนื่องจากสาเหตุหลักของภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษเกิดจากภูมิคุ้มกันต้าน ทานโรคของร่างกายที่ผิดปกติ เราจึงไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งที่สำคัญก็คือ ถ้าพบ ว่ามีอาการที่สงสัยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยถูกต้อง และได้รับการรักษาที่เหมาะสม เพราะถ้าเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษจริง แล้วไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง ที่สำคัญคือ หัวใจ เต้นเร็ว หัวใจวาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เมื่อเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อใด?

ผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรปฏิบัติตามคำ แนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอ เพราะสาเหตุสำคัญที่ทำให้การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล ก็คือ การกินยาได้ไม่สม่ำเสมอ ลืมกินยาบ่อยๆ หรือกินยาไม่ได้ตามจำนวนครั้งต่อวันตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนั้น ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัด เพื่อให้มั่น ใจว่า ฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ในระดับที่ปกติ

ผู้ป่วยที่กินยารักษาอยู่ อาจเกิดการแพ้ยาได้ ซึ่งมักจะมีอาการ ไข้ ปวดตามข้อ บางรายอาจมี ตัวเหลือง ตาเหลือง (โรคดีซ่าน) จากภาวะตับอักเสบ หรือเจ็บคอ เป็นไข้สูง กินยาแก้อักเสบ (ยาปฏิชีวนะ) ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วไม่ดีขึ้นซึ่ง อาจเกิดจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (อ่อนเพลีย ติดเชื้อโรคได้ง่าย) ดังนั้น ถ้ามีอาการที่สงสัยว่า อาจจะแพ้ยาดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ก่อนกำหนดนัดเสมอ

บรรณานุกรม

  1. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, Garber JR, Greenlee MC, Klein I, et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Thyroid 2011; 21: 593 – 646.

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 8 คน sirikul leeloe123 puminun.io fe1994 cat2 Rnut23 ton4247 midnight456
Frame Bottom