Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสียจากน้ำดี 

บทนำ

ยาคอเลสไทรามีน (Cholestyramine) เป็นยาที่สามารถเข้าจับกับน้ำดีที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของคนเรา ทำให้น้ำดีหมดสภาพ และไม่สามารถย่อยไขมันในอาหารที่คนเรารับประทานเข้าไป เป็นผลให้ลดการดูดซึมสารอาหารประเภทไขมันดังกล่าว ด้วยกลไกข้างต้น วงการแพทย์จึงนำคอเลสไทรามีนมาใช้เป็นยารักษาภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูง หรือภาวะผื่นคันตาผิวหนังที่มีสาเหตุจากปริมาณสารให้สีเหลืองในน้ำดีมีมากเกินไปและร่างกายไม่สามารถกำจัดออกได้ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ภาวะดีซ่าน) หรือใช้บรรเทาอาการท้องเสียอันเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถดูดน้ำดีกลับไปเก็บด้วยสาเหตุจากตับวาย นอกจากนี้คอเลสไทรามีนยังสามารถดูดจับพิษของเชื้อโรคได้เช่น จากเชื้อ Clostidium difficil ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท้องเสีย เป็นต้น

คอเลสไทรามีนที่เป็นยาแผนปัจจุบัน จะเป็นชนิดรับประทาน และมีการดูดซึมเข้าร่างกายได้ต่ำ และจะถูกขับออกมากับอุจจาระ คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาคอเลสไทรามีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเป็นยาอันตราย ใช้ลดไขมันในเลือดและเป็นยาแก้ท้องเสียที่มีสาเหตุจากน้ำดีของร่างกาย

คอเลสไทรามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คอเลสไทรามีน

ยาคอเลสไทรามีนมีสรรพคุณดังนี้

คอเลสไทรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคอเลสไทรามีนคือ ตัวยาจะเข้าจับกับน้ำดีในลำไส้และกลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ จากนั้นจะถูกขับออกมากับอุจจาระ ส่งผลให้ลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย และลดการระคายเคืองของลำไส้จากน้ำดี ด้วยกลไกที่กล่าวมา จึงมีผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

คอเลสไทรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาผงสำหรับละลายน้ำขนาดบรรจุ 4 กรัม/ซอง

คอเลสไทรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 ซองวันละ 3 - 4 ครั้ง
  • เด็ก: รับประทานครั้งละ 1 ซองวันละ 1 - 2 ครั้ง

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ ห้ามรับประทานยาในลักษณะที่เป็นผงแห้ง ต้องละลายผงยากับน้ำ 1 แก้ว (150 มิลลิลิตร) หรือกับน้ำผลไม้ คนผสมให้เข้ากันดีก่อนดื่ม
  • หากต้องรับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรปฏิบัติดังนี้คือ รับประทานยาคอเลสไทรามีนหลังจากรับประทานยาอื่นไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง หรือรับประทานยาอื่นหลังรับประทานยาคอเลสไทรามีนไปแล้วประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคอเลสไทรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคอเลสไทรามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

คอเลสไทรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสีย ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ผื่นคัน กัดกร่อนเคลือบฟันและสามารถทำให้ฟันผุได้ เพิ่มไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในกระแสเลือด และอาจเกิดนิ่วในถุงน้ำดี

มีข้อควรระวังการใช้คอเลสไทรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคอเลสไทรามีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคอเลสไทรามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คอเลสไทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาคอเลสไทรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาคอเลสไทรามีนที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คอเลสไทรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคอเลสไทรามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Resin Colestiramina (เรซินโคเลสทิรามินา)Lab Rubio

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestyramine [2014,Dec13]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=cholestyramine [2014,Dec13]
3 http://www.mims.com/Hongkong/drug/info/Cholestyramine%20Pharmascience/ [2014,Dec13]
4 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=colestyramine [2014,Dec13]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Resincolestiramina/?type=brief [2014,Dec13]
6 http://www.drugs.com/cdi/cholestyramine-powder.html [2014,Dec13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree suksun
Frame Bottom