Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โลหิตจาง  

บทนำ

กรดโฟลิก (Folic acid) เป็นวิตามินที่ถูกสังเคราะห์โดยมนุษย์ มีโครงสร้างทางเคมีคล้าย คลึงกับโฟเลต (Folate) ซึ่งเป็นวิตามินที่มีในธรรมชาติ บางครั้งเราจะได้ยินคำว่า ’วิตามิน-เอ็ม หรือ วิตามิน-บี 9’ ขอให้เข้าใจว่าเป็นชื่อเดียวกับกรดโฟลิก

เมื่อได้รับกรดโฟลิก ร่างกายจะเปลี่ยนโครงสร้างวิตามินนี้ให้กลายเป็นโฟเลตซึ่งเป็นวิตามิน

ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ด้วยโฟเลตช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์และซ่อมแซมสารพันธุกรรมหรือ

ดี-เอ็น-เอ (DNA) ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงการแบ่งเซลล์ของร่างกายรวมถึงการเจริญเติบโตโดย เฉพาะอย่างยิ่งในเด็กทารก หญิงตั้งครรภ์ สำหรับเด็กทั่วไป วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ก็ยังมีความจำเป็นต้อง ได้รับโฟเลตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง โฟเลตมีส่วนสำคัญในการ สร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันโรค/ภาวะโลหิตจาง

อาการขาดโฟเลต จะก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย อาทิเช่น

กรดโฟลิกถูกดูดซึมได้ดีจากลำไส้เล็ก เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะจับตัวกับโปรตีนและถูกลำ เลียงไปสะสมที่อวัยวะตับ จากนั้นจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีอีกครั้งก่อนที่เลือดจะนำไป เลี้ยงที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย กรดโฟลิกใช้เวลาประมาณ 0.5 - 1 ชั่วโมงในการออกฤทธิ์และทำหน้าที่ของตัวมัน กรดโฟลิกเป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ำ จึงไม่ค่อยพบปัญหาของการสะสมในร่างกายเพราะจะถูกขับออกมากับปัสสาวะ

ถึงแม้จะดูว่ากรดโฟลิกเป็นวิตามินที่มีประโยชน์และค่อนข้างปลอดภัย แต่การใช้ขนาดที่เหมาะสมถูกต้อง ควรต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

กรดโฟลิกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โฟลิก

กรดโฟลิกมีสรรพคุณ ดังนี้

กรดโฟลิกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กรดโฟลิกมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยกรดโฟลิกมีความจำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญพลังงานในระบบต่างๆของร่างกาย เช่น การสังเคราะห์สารต่างๆที่เป็นกระบวนการสำคัญของการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น เพียวรีน (Purine) และ ไพริมิดีน (Pyrimidine) อีกทั้งยังสนับสนุนการ สร้างเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลตอีกด้วย

กรดโฟลิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

กรดโฟลิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

กรดโฟลิกมีขนาดรับประทานอย่างไร?

กรดโฟลิกมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับภาวะโลหิตจาง ประเภท Megaloblastic anemia: รับประทาน 1 มิลลิกรัม

วันละครั้ง อาจรับประทานจนกระทั่งภาวะโลหิตจางดีขึ้นหรือจนกว่าเป็นปกติ

ข. สำหรับภาวะร่างกายขาดกรดโฟลิก:

  • ในผู้ใหญ่ รับประทาน 400 - 800 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • ในเด็กทารก รับประทาน 0.1 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี รับประทานได้ถึง 0.3 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป รับประทาน 0.4 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ค. สำหรับการเสริมวิตามินในเด็ก:

  • เด็กอายุ 1 -3 ปี รับประทานครั้งละ 150 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุ 4 - 8 ปี รับประทานครั้งละ 200 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุ 9 - 13 ปี รับประทานครั้งละ 300 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • เด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 400 ไมโครกรัม วันละครั้ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงกรดโฟลิก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานกรดโฟลิก สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานกรดโฟลิกในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า

กรดโฟลิกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

กรดโฟลิกอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ได้เช่นกัน เพียงแต่พบเป็นกรณี ไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคล โดยหลังรับประทานโกรดโฟลิก หากพบอาการมีไข้ อ่อนเพลีย ผื่นคัน หาย ใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบพาผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้กรดโฟลิกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้กรดโฟลิกดังนี้

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงกรดโฟลิกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดโฟลิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

กรดโฟลิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษากรดโฟลิกอย่างไร?

สามารถเก็บยากรดโฟลิกที่อุณหภูมิห้อง เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

กรดโฟลิกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากรดโฟลิกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Blackmores Folic Acid (แบล็คมอร์ โฟลิก เอซิด) Blackmores
F-Min (เอฟ-มิน) Patar Lab
Foliamin (โฟเลียมิน) Takeda
Folic Acid Central Poly (โฟลิก เอซิด เซ็นทรัล โพลี) Pharmasant Lab
Folimed (โฟลิเมด) Medicine Products
Folivit (โฟลิวิต) Siam Bheasach
Folic Acid GPO (โพลิก เอซิด จีพีโอ) GPO

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Folic_acid [2014,July19]

2. http://www.rxlist.com/folvite-drug.htm [2014,July19]

3. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/folic%20acid [2014,July19]

4. http://www.drugs.com/dosage/folic-acid.html [2014,July19]

5. http://www.healthcentral.com/medications/r/medications/folic-acid-oral-8334/dosage [2014,July19]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom