Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบกระดูกและข้อ
ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Exercise concepts for healthy lifestyle) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) วัยหมดประจำเดือน (Menopause) {% endblock related %} {% block ...
ปวดส้นเท้า เจ็บส้นเท้า (Heel pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้นเท้าและเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกส้นเท้าซึ่งรวมทั้งเอ็นและข้อต่างๆได้รับแรงกดกระแทกมากผิดปกติต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมและการบาดเจ็บอักเสบของเนื้อเยื่อดังกล่าว ทั้งนี้มักมีสาเหตุจากการเดินผิดวิธี การ ...
ปวดคอ (Neck pain)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... ยด์ (โรคข้อรูมาตอยด์) เนื้องอก และ มะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกต้นคอหรือเยื่อหุ้มสมอง ภาวะเหล่านี้ อาจทำให้เกิดเฉพาะอาการปวด หรือทำให้เกิดอาการชาแขน กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินเกร็ง ใช้มือลำบาก ถ้าอาการรุนแ ...
เกาต์ (Gout)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ็นโรคข้ออักเสบ (การอักเสบ) ที่พบบ่อยโรคหนึ่ง โดยเป็นการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ เป็นโรคของผู้ใหญ่วัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิงประมาณ 3-4 เท่า โดยทั่วไปมักเกิดกับข้อเพียงข้อเดียว (แต่บ ...
ปวดขา (Leg pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าย การใช้งานกล้ามเนื้อขาเกินกำลัง จากกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกขาได้รับบาดเจ็บ (เช่น กล้ามเนื้อฉีก เอ็นอักเสบ กระดูกขาร้าวจากการใช้งานเกินกำลังที่เรียกว่า Stress fracture) จากโรคเบาหวานที่เป็นสาเ ...
ปวดหลังช่วงล่าง (Low back pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ine) ส่วนเอว ข้อที่ 1 (Lumbar spine เรียกย่อว่า L spine ซึ่งมีทั้งหมด 5ข้อ) ไปจนถึงกระ ดูกใต้กระเบนเหน็บข้อที่ 1 (Sacrum เรียกย่อว่า S spine ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ) ทั้งนี้ ส่วนหลังช่วงล่าง ประกอบด้วยเนื ...
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps femoris muscle exercise)
โดย นพ.กรกฎ ชรากร
... เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก ลดอาการปวดบริเวณรอบข้อเข่า ข้อปฏิบัติ: ฝึกการขยับของข้อเข่า ควรจะเหยียดได้สุด และง ...
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom