Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบกระดูกและข้อ
ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Exercise concepts for healthy lifestyle) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) วัยหมดประจำเดือน (Menopause) {% endblock related %} {% block ...
ปวดส้นเท้า เจ็บส้นเท้า (Heel pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้นเท้าและเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกส้นเท้าซึ่งรวมทั้งเอ็นและข้อต่างๆได้รับแรงกดกระแทกมากผิดปกติต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมและการบาดเจ็บอักเสบของเนื้อเยื่อดังกล่าว ทั้งนี้มักมีสาเหตุจากการเดินผิดวิธี การ ...
ปวดคอ (Neck pain)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... กบาง (Osteoporosis and Osteopenia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ปวดคอ (Neck pain) เป็นอาการที่พบบ่อยรองจากปวดหลัง โดยมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ กล ...
เกาต์ (Gout)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... y stone) ยาโรคเกาต์ หรือ ยารักษาโรคเกาต์ (Gout Medication) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบ (การอักเสบ) ที่พบบ่อยโ ...
ตะคริว (Muscle cramp)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อดต่ำ (Hypokalemia) แมกนีเซียม (Magnesium) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ตะคริว (Muscle cramp หรือ Cramp) คือภาวะเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรุนแ ...
ปวดขา (Leg pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าย การใช้งานกล้ามเนื้อขาเกินกำลัง จากกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกขาได้รับบาดเจ็บ (เช่น กล้ามเนื้อฉีก เอ็นอักเสบ กระดูกขาร้าวจากการใช้งานเกินกำลังที่เรียกว่า Stress fracture) จากโรคเบาหวานที่เป็นสาเ ...
ปวดหลังช่วงล่าง (Low back pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... l disc herniation) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อน (Lumbar spondylolisthesis) โรคโพรงกระดูกสันหลังเอวตีบแคบ (Lumbar spinal stenosis) มะเร็ง (Cancer) {% e ...
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps femoris muscle exercise)
โดย นพ.กรกฎ ชรากร
... เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก ลดอาการปวดบริเวณรอบข้อเข่า ข้อปฏิบัติ: ฝึกการขยับของข้อเข่า ควรจะเหยียดได้สุด และง ...
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mekt VNDBB Napob
Frame Bottom