ไข้สูง (High grade fever) ไข้ต่ำ (Low grade fever)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไข้สูงไข้ต่ำ

อุณหภูมิปกติของร่างกายคือ 37° C (เซลเซียส) ซึ่ง ‘ไข้สูง’ คือ วัดไข้ได้สูงตั้งแต่ 38°C ขึ้นไป ส่วน ‘ไข้ต่ำ’ คือมีไข้วัดได้ไม่เกิน 38°C

ไข้สูงและไข้ต่ำเป็นตัวบอกความรุนแรงของอาการ และบ่อยครั้งแพทย์ใช้เป็นตัวช่วยบ่งชี้หาสาเหตุและความรุนแรงของโรคเช่น เมื่อมีไข้สูงตั้งแต่ 39°C ขึ้นไป มักเป็นการติดเชื้อไวรัส แต่ถ้าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะเป็นชนิดที่รุนแรงมาก เป็นต้น

Updated 2014, Nov 8