ใจสั่น (Palpitation)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ใจสั่น

ใจสั่น (Palpitation) เป็นอาการที่รู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ มักเต้นเร็วขึ้น และอาจมีจังหวะการเต้นที่ผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใจสั่นมีได้มากมาย

  • ที่เป็นสาเหตุไม่รุนแรง เช่น ออกแรงมากเกินควรเช่น เล่นกีฬา ปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกาเฟอีน ผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น ยาในกลุ่มยาเสพติด
  • สาเหตุที่รุนแรงปานกลาง เช่น โรคของต่อมไทรอยด์
  • สาเหตุที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเช่น ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตต่ำ และโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต

อาการใจสั่นอาจเกิดร่วมกับอาการอื่นๆได้ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น วิงเวียน เป็นลม เมื่อมีอาการใจสั่นเกิดขึ้นบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ

Updated 2015, May 2