โรคปอด (Lung disease)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคปอด

ปอด (Lung) เป็นอวัยวะในการฟอกอากาศโดยการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดกับก๊าซออกซิเจนในอากาศเพื่อเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย นำออกซิเจนมาใช้เป็นพลังงานในการทำงาน การเจริญเติบโต และการซ่อมแซมเซลล์ที่บาดเจ็บ เสียหาย สึกหรอ (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง ปอด: กายวิภาคและสรีรวิทยา)

โรคของปอด คือ โรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับเซลล์ของปอดจากทุกๆสาเหตุ ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยคือ

 • ปอดติดเชื้อเช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม ทั้ง
  • จากเชื้อไวรัส เช่น จากไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคซาร์ โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น
  • หรือจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เป็นต้น
 • โรคมะเร็งปอด
 • โรคมะเร็งจากอวัยวะต่างๆที่แพร่กระจายสู่ปอด เช่น จากโรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งอัณฑะ หรือโรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 • โรคโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศหรือปอด
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคหลอดลมพอง
 • โรคจากขึ้นที่สูง
 • จากอุบัติเหตุที่ปอดเช่น จากรถยนต์ ถูกยิง หรือถูกแทง
 • จากมีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในปอด

อาการสำคัญที่เกิดจากโรคปอดคือ อาการไออาจมีเสมหะหรือไม่ก็ได้ และอาการเหนื่อยหอบเมื่อมีการออกแรง ซึ่งเมื่อมีอาการมาก/ร่างกายขาดออกซิเจนมากจะมีอาการเขียวคล้ำร่วมด้วย หมดสติ ภาวะหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด

อนึ่ง การถ่ายภาพปอดด้วยเอกซเรย์สามารถตรวจพบโรคปอดได้หลายโรครวมทั้งโรค หัวใจด้วย ดังนั้นเอกซเรย์ปอดจึงเป็นการตรวจหนึ่งในการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อการตรวจหาโรคของปอดในขณะยังไม่มีอาการ

บรรณานุกรม

http://en.wikipedia.org/wiki/Lung [2015,Aug29].

Updated 2015, Aug 29