โปรตีน (Protein)

โปรตีน คือ สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย และการทำงานหลักของเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย รวมไปถึงในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค การสร้างไขกระดูก ตลอดจนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และของกระดูก

  • โปรตีน 1 กรัมให้พลังงานอาหารประมาณ 4 กิโลแคลอรีใกล้เคียงกับ คาร์โบไฮเดรต และในผู้ใหญ่ปกติควรได้รับพลังงานจากอาหารโปรตีนประมาณ 20-25% ของพลังงานอาหารทั้งหมดที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน
  • แหล่งอาหารของโปรตีนที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และขององค์การอา หารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่เป็นมาตรฐานอันดับแรกคือ นมแม่ ซึ่งจะหาโปรตีนใดๆมาเทียบไม่ได้ รองลงมาก็คือโปรตีนจากไข่ ถือเป็นโปรตีนมาตรฐานอีกอย่างหนึ่ง และรองลงมาอีก คือ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา อาหารทะเล) ที่มีคุณค่าอาหารค่อนข้างใกล้เคียงกับไข่ นอกจากนั้น คือ ตับ และเครื่องในสัตว์