แสงแดด (Sunlight)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แสงแดด

แสงแดด (Sunlight) คือ แสงทั้งหมดจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องถึงตัวเรา ซึ่งเป็นแสงประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) เป็นแสงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของแสงแดด โดยแบ่งประเภทตามความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ แสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet light), แสงที่ดวงตามองเห็น (Visible light), และแสงอินฟราเรด (Infrared)

  • แสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet light) หรือบางคนเรียกว่า อัลตราไวโอเลต หรือเรียกย่อว่า แสงยูวี (UV light) ซึ่งหมายถึง แสงที่มีคลื่นความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง เป็นแสงช่วงที่เรามองไม่เห็น ในทางการแพทย์ได้นำแสงอุลตราไวโอเลตใช้รักษาโรคผิวหนังได้หลายโรค เช่น โรคด่างขาว ทั้งนี้แสงยูวี ประกอบด้วย แสงยูวีซี (UVC) แสงยูวีบี (UVB) และแสงยูวีเอ (UVA)

    แสงยูวีซี (UVC) มีความยาวคลื่นในช่วง 100 - 280 nm (Nanometre) เป็นแสงช่วงที่มักถูกดูดกลืนทั้งหมดในชั้นบรรยากาศ แสงยูวีซีมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ เราจึงผลิตแสงตัวนี้ขึ้นมาใช้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรค

    แสงยูวีบี (UVB) มีความยาวคลื่นในช่วง 280 - 315 nm เป็นแสงที่เมื่อเซลล์ผิวหนังได้รับเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด ฝ้า ต้อกระจก และโรคมะเร็งผิวหนัง

    แสงยูวีเอ (UVA) มีความยาวคลื่นในช่วง 315 - 400 nm ซึ่งทำลายเซลล์ผิวหนังได้มาก และได้ลึกกว่าแสงยูวีบี เป็นสาเหตุให้เซลล์ผิวหนังเสื่อมได้เร็วขึ้น เกิดฝ้า ต้อกระจก และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังเช่นกัน

  • แสงที่ดวงตามองเห็น (Visible light) มีคลื่นแสงอยู่ในข่วง 380 - 780 nm ซึ่งมีผลให้เซลล์ผิวหนังแก่เร็วและเป็นอันตรายต่อเซลล์จอตาได้
  • แสงอินฟราเรด (Infrared) เป็นแสงแดดที่มีความยาวคลื่นในช่วง 700 nm - 1 mm (millimeter) ซึ่งส่งผลให้เซลล์ผิวหนัง กระจกตา จอตาไหม้ได้ รวมทั้งเป็นสาเหตุของต้อกระจก ได้ด้วย

ดังนั้น การป้องกันร่างกายไม่ให้ได้รับแสงแดดจัดโดยตรงเรื้อรังโดยเฉพาะในช่วง 10 โมงเช้า - 4 โมงเย็น โดยการสวมเสื้อผ้าแขนยาว ขายาว กางร่ม ใส่หมวก และสวมแว่นตากันแดดที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันหรือลดอันตรายดังกล่าวจากแสงแดดได้

บรรณานุกรม

1. Non-ionizing radiation. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-ionizing_radiation [2014,Aug30].
2. Sunlight. http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight [2014,Aug30].
3. UV information. http://www.skincancer.org/understanding-uva-and-uvb.html [2014,Aug30].

Updated 2014, Aug 30