แร่ธาตุ เกลือแร่ (Mineral)

แร่ธาตุ หรือ เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นส่วนประกอบ และช่วยในการทำงานของเนื้อเยื่อ/อวัยวะหลายชนิด เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ฟัน เลือด บางชนิดเป็นส่วนประกอบของสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เฮโมโกลบิน (Hemoglobin, สารในเม็ดเลือดแดง) เอนไซม์ เป็นต้น

แร่ธาตุยังช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ทำหน้าที่ปกติ เช่น

  • ช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
  • ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
  • และช่วยควบคุมความสมดุลของของเหลวชนิดเกลือแร่ (Electrolyte) ในร่างกาย เช่น โซเดียม (Sodium) โปแตสเซียม (Potassium) เป็นต้น