แผลไหม้ แผลน้ำร้อนลวก (Burn)

แผลไหม้ แผลน้ำร้อนลวก (Burn) คือ แผลเปิด ที่เกิดจากผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อบาด เจ็บจากความร้อน เช่น แผลจากเตารีด แผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก แผลโดนสารเคมี แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า หรือ แผลจากรังสีต่างๆ

แผลไหม้ มีความรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่ไม่รุนแรง ดูแลตนเองได้ที่บ้าน ซึ่งแผลจะหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ไปจนถึงแผลรุนแรง จำเป็นต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล อาจต้องอยู่โรงพยาบาลนานเป็นเดือน ร่วมกับการปลูกถ่ายผิวหนัง ทั้งนี้ขึ้นกับ สาเหตุ ขนาด และความลึกของแผล

เมื่อเกิดแผลไหม้จากเครื่องใช้ในบ้าน เป็นแผลเล็กๆ เช่น แผลเตารีด การดูแลแผล คือ ทาแผลด้วยยาปฏิชีวนะ โดยไม่จำเป็นต้องปิดแผล แต่ต้องระวังไม่ให้แผลถูกน้ำ ไม่จำเป็นต้องเจาะตุ่มพองเอาน้ำออก แต่ถ้าแผลกว้าง หรือ เกิดในเด็กเล็ก ควรต้องไปโรงพยาบาลเสมอ

เมื่อแผลไหม้ มีขนาดใหญ่ ลึก หรือไม่ได้เกิดจากเครื่องใช้ในบ้าน ควรไปโรงพยาบาลเสมอ

บรรณานุกรม

  1. Burn http://en.wikipedia.org/wiki/Burn [2013,Aug18].
  2. Burns http://www.patient.co.uk/doctor/Burns-Assessment-and-Management.htm [2013,Aug18].