แผลขอบเรียบ แผลผ่าตัด (Incised wound)

แผลขอบเรียบ ซึ่งรวมทั้งแผลผ่าตัด คือ แผลเปิดที่เกิดจากของมีคม (เช่น มีดคม) ซึ่งของมีคมนั้น อาจสกปรก หรือ สะอาดปราศจากเชื้อโรคในกรณีที่เป็นแผลเกิดจากแผลทางการแพทย์ เช่น แผลผ่าตัด

แผลขอบเรียบ เป็นแผลที่เนื้อเยื่อที่เกิดแผลจะบอบช้ำน้อยกว่าบาดแผลชนิดอื่นๆ รวมทั้งมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่าด้วย จึงเป็นแผลที่มักหายเร็วกว่าแผลประเภทอื่นๆ ซึ่งถ้าแผลเล็กอาจหายได้ภายใน 3-5 วัน ถ้าแผลยาวและ/หรือลึก มักประมาณ 10-15 วัน อย่างไรก็ตาม แผลขอบเรียบก็อาจติดเชื้อโรคได้ ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย

การดูแลแผลขอบเรียบ คือ การรักษาความสะอาดแผล ระมัดระวังไม่ให้แผลถูกน้ำ ซึ่งถ้าแผลขนาดเล็ก และไม่ได้เกิดจากวัสดุที่สกปรก ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ ส่วนแผลผ่าตัด แพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเป็นรายๆไป ตามปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยแต่ละคน

แต่เมื่อแผลติดเชื้อ คือ มีกลิ่น มีน้ำเหลืองเยิ้ม มีหนอง และ/หรือ บวมแดง การรักษาก็จำ เป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

บรรณานุกรม

  1. Incised wound http://www.forensicindia.com/incisedwounds.htm [2013,Aug25].