แก้วตา (Lens)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แก้วตา

แก้วตาหรือเลนส์ (Lens) เป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของลูกตา มีลักษณะเหมือนเลนส์นูน อยู่ด้านหลังของกระจกตา (ส่วนที่เรียกว่า ตาดำ) มีหน้าที่เหมือนเลนส์ของกล้องถ่ายรูปคือ รับภาพที่อยู่ในรูปของพลังงานแสง เพื่อปรับโฟกัสให้แสงนี้ตกพอดีลงบนจอตา ไม่ให้แสงตกหน้าหรือ ตกหลังจอตา เพื่อให้จอตารับภาพได้ชัดที่สุด เพราะถ้าแสงจากภาพไม่ตกพอดีบนจอตาจะส่ง ผลให้ตาเห็นภาพมัว มองเห็นภาพไม่ชัด

Updated 2014, Nov 29